28.05.2022 |
Viure als Pirineus

ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS

L'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà presenta la memòria d'actuacions 2017 amb un resultat molt satisfactori

L’any 2017, es van ingressar a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà 100,4 metres lineals de documentació i es van tractar 115,5 m. També es van tractar 8.299 documents no textuals

Edifici de l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà
Edifici Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà
L'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà presenta la memòria d'actuacions 2017 amb un resultat molt satisfactori

El número de noves fitxes carregades al Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC) va ser de 6.814 i es van associar 37.377 imatges de documents.

El nombre d’usuaris d’arxiu va disminuir un 10,2% respecte a l’any anterior; els titulars de fons van augmentar un 11,7% i els usuaris de biblioteca van disminuir un 60%, així el global d’usuaris va disminuir un 12,1%. El nombre d’usuaris en línia de les nostres bases de dades va resultar de 5.586, el que significa un augment del 5,9%, enfront del total d’usuaris gestionat des de l’arxiu que va ser de 334. Les consultes de la nostra web, van ser 1.266, un 16,8% menys que l’any anterior.

La valoració dels usuaris va ser de 4,64 en una escala sobre 5. La pregunta menys valorada va ser la número 8 (servei de reprografia), amb un 4,17, mentre que les més valorades van ser la 6 (maquinari informàtic) la 9 (assessorament) i la 10 (tracte rebut pel personal) amb un 4,90.

La valoració dels titulars de fons va ser de 4,82 en una escala sobre 5. Les preguntes més valorades van ser la 4, 5 i 6 (assessorament, tracte del personal i rapidesa) i la menys valorada va ser la 2 (arxius en línia). A la vista de les dades recollides a la memòria, la direcció de l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà qualifica els resultats del 2017 com a molt satisfactoris.

L'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà presenta la memòria d'actuacions 2017 amb un resultat molt satisfactori
Comentarios