EQUIPAMENTS

La Pobla de Segur inaugura la remodelació del parc municipal Alcalde Boixareu

Aquest matí el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha fet una visita institucional a la Pobla de Segur on s’ha reunit amb l’alcalde, Marc Baró.
Remodelació parc alcalde Boixareu de la Pobla 1
photo_camera Inauguració de la remodelació del parc municipal Alcalde Boixareu / lapobladesegur.cat

Aquest matí el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha fet una visita institucional a la Pobla de Segur on s’ha reunit amb l’alcalde de la Pobla, Marc Baró i Bernaduca. Durant la sessió de treball, l’alcalde li ha explicat els projectes d’urbanització i reparcel·lació del polígon industrial i li ha demanat la col·laboració del departament d’Empresa i Treball per dur-los a terme. Baró també li ha presentat el projecte de turisme en el que s’està treballant per a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions, que inclou l’adequació de la zona del Parc dels Raiers i una via verda i una via ferrata a Collegats, entre altres.

Remodelació parc alcalde Boixareu de la Pobla 2
Inauguració de la remodelació del parc municipal Alcalde Boixareu / lapobladesegur.cat

A continuació, el conseller Torrent ha signat el Llibre d’Honor del consistori i, amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn i Gilabert, han fet una visita i han inaugurat les obres realitzades al Parc Municipal i subvencionades amb el Pla de Foment Territorial de Turisme de la Generalitat.

Projecte de remodelació del Parc Alcalde Boixareu

El Projecte defineix i detalla les actuacions de millora del parc municipal Alcalde Boixareu de La Pobla de Segur, com estratègia per millorar l’entorn immediat al patrimoni catalogat com a Conjunt Mauri i transversalment, per millorar notablement la qualitat de l’experiècia lligada al propi parc.

El parc actual queda desconnectat del punt d’interès catalogat com a Conjunt Mauri principalment per la presència del carrer Bellavia. La proposta reconnecta ambdó espais retornant aixía la situació original de principis de segle XX, però amb una revisió acord al context i necessitats actuals.

Remodelació parc alcalde Boixareu de la Pobla 3
Inauguració de la remodelació del parc municipal Alcalde Boixareu / lapobladesegur.cat

Pel que respecta a l’adaptaciódel projecte al context i necessitats actuals, destacar la integració de criteris de sostenibilitat en el disseny del parc, i especialment rellevant, en el seu funcionament, simplificant-ne la gestió minimitzant els costos de manteniment i promovent la políica municipal del PAES (Pla d’accióde l’energia sostenible), entre altres. Això es concreta per exemple a través de la utilització d’energies renovables, l’eficiècia en l’ús de l’energia i l’aigua, facilitant la mobilitat sostenible amb un aparcament de recàrrega per bicicletes elètriques, utilitzant equipaments naturalitzats i en definitiva, un funcionament amb una baixa petjada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. El projecte inclou un sistema fotovoltaic per autoconsum inferior als 10kWp, amb sistema de control i monitorització commutat amb la xarxa elètrica general, amb acumulacióde liti suficient per cobrir la demanda elètrica del parc (reg i enllumenat de baix consum), que alhora donarà servei com a punt de recàrega de bicicletes elètriques.

Per altra banda, el projecte millora i garanteix una accessibilitat apta per a tothom, construint rampes i resolent les actuals barreres arquitectòiques.D’aquesta manera es garanteix l’accessibilitat al parc per diferents punts de la part perimetral de l’Avinguda Pirineus i del carrer Bellavia. Aquestes actuacions augmenten significativament la penetrabilitat al parc des de la part superior del poble, i faciliten la mobilitat en tota la superfíie interconnectada amb el Conjunt Mauri.

Remodelació parc alcalde Boixareu de la Pobla 4
Parc municipal Alcalde Boixareu / lapobladesegur.cat

Pel que respecta al sistema vegetal actual, plausiblement en decaïent, el projecte millora de forma integral la tessel·la vegetal, tant en l’estrat herbaci, arbustiu com especialment arbori. Es fa un tractament previ d’adequació del sòl, una recomposició i reconfiguració de la comunitat vegetal, i s’instal·la un sistema de reg per hidrozones sectoritzat i monitoritzable, pensat fonamentalment com a suport en la fase de plantació i durant episodis híricament críics (xero-jardineria).

El lleure dins el parc com a ecosistema educatiu s’ha prioritzat i concretat amb la incorporacióde nous equipaments infantils, amb una tendècia intencionada per la naturalitzaciódels materials emprats, i buscant un parc mé orgàic en el seu conjunt. També es proposa una zona d’exercici per a la gent gran integrant aixítotes les franges d’edat en l’ús del nou parc. Així mateix, es dissenya un sistema de recollida de les aigües d’escorrentia per minimitzar entollaments i/o erosió en zones no desitjables.

comentaris