HABITATGE

L'Ajuntament de Tremp regula els habitatges d'ús turístic

El Ple de l’Ajuntament aprova avui una modificació urbanística que permetrà destinar a ús turístic el 2% dels habitatges de la Ciutat de Tremp

7a397f2d-19e4-421d-8474-95952a58aee5
photo_camera L'Ajuntament de Tremp regula els habitatges d'ús turístic / tremp.cat

L’Ajuntament de Tremp aprovarà en el Ple d’aquest mes de juliol una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per establir una limitació de 2 pisos turístics per cada 100 habitants a la Ciutat de Tremp. Cal destacar, que la limitació no afectarà als nuclis de població del municipi de Tremp.

Aquesta normativa s’adapta al que estableix el Decret Llei  3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic de la Generalitat de Catalunya, que afecta els pisos turístics que es vulguin obrir en municipis que pateixen problemes en l’accés a l’habitatge o bé que ja tenen més de 5 habitatges turístics per cada 100 habitants.

fe76d475-866e-4da0-9878-05b6b6d60b2e
L'Ajuntament de Tremp regula els habitatges d'ús turístic / tremp.cat

La modificació urbanística que s’aprova avui al ple de l’ajuntament també és resultat de la suspensió de llicències urbanístiques per la implantació i construcció de nous habitatges d’ús turístic o la seva renovació o rehabilitació, en l’àmbit del sòl urbà del municipi de Tremp, aprovat a l’agost de 2023 a causa de l’increment de sol·licituds de llicències per habitatges d’ús turístic al municipi de Tremp.

L’Ajuntament de Tremp està enllestint una ordenança municipal que complementarà la regulació urbanística dels habitatges d’ús turístic que s’aprova avui i que entrarà en vigor quan hagi superat els tràmits d’informació pública, estudi i aprovació per part de la Comissió d’Urbanisme.