03.10.2022 |
Viure als Pirineus

PATRIMONI CULTURAL

Inauguren les obres de restauració Església de Sant Pere d'Orrit, al municipi de Tremp

Aquesta església, juntament amb el castell formen el conjunt monumental d’Orrit, Bé Cultural d’Interès Local 

Orrit
Imatge de l'església de Sant pere d'Orrit/Ajuntament de Tremp
Inauguren les obres de restauració Església de Sant Pere d'Orrit, al municipi de Tremp

Aquest dissabte, 20 d’octubre, va tenir lloc la inauguració de les obres de restauració de l’Església d’Orrit, promogudes per l’Ajuntament de Tremp i l’Associació pel Patrimoni de La Terreta. Aquesta obra de rehabilitació s’ha iniciat en dues fases, per consolidar l’estructura de l’edifici. Ha consistit en la rehabilitació de la volta de la capella lateral, s’ha netejat tota la runa de l’interior i s’ha reconstruït tota la teulada; s’ha posat una nova porta i s’ha protegit la totalitat del monument.

El cost total ha estat de 30.514,99 €.- IVA inclòs, finançats per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la part restant amb fons propis de l’Ajuntament de Tremp.

L’acte d'inauguració ha comptat amb la col·laboració del Dr.  Francesc Fité, professor d’Història de l’Art Antic i Medieval  i d’Història Medieval (especialista en els castells del s. XI) de la Universitat de Lleida, que va oferir una introducció històrica i arquitectònica de l’església i del castell d’Orrit.

Aquesta església forma part del conjunt monumental d’Orrit, un bé immoble declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el 2015. L’església concretament, és un edifici del s. xi  que s’adscriu a les formes de l’arquitectura llombarda. Per les solucions constructives que presenta, és un dels escassos exemples d’aquesta arquitectura a Catalunya, juntament amb la canònica de Sant Vicenç de Cardona. Pel que fa al Castell, que completa el conjunt patrimonial, fou el bressol d’un dels primers textos redactats en la nostra llengua, el jurament feudal que Radulf Oriol, castlà d’Orrit, atorgà al comte Ramon IV del Pallars, datat el 1030.

Inauguren les obres de restauració Església de Sant Pere d'Orrit, al municipi de Tremp
Comentarios