PEUSA busca dues persones per al Departament Tècnic

PEUSA, empresa de la Seu d'Urgell dedicada a la generació i distribució d'energia elèctrica, amb un equip de treball consolidat i sistemes de treball digitalitzats, ofereix dues ofertes de feina al Departament Tècnic. Les persones interessades poden enviar el CV al correu electrònic: [email protected]
PG22_page-0001
Les dues ofertes de PEUSA.

1. OFERTA DE FEINA VACANT AL DEPARTAMENT TÈCNIC

Oferim un lloc de treball a temps complert al Departament Tècnic de Peusa Distribució. TÈCNIC EN GESTIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ.

Les tasques pròpies del lloc de treball són:

 • Muntatge d'instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió.
 • Elaboració d'esquemes elèctrics d’instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.
 • Realització de propostes de millora a la xarxa de distribució elèctrica de mitja i baixa tensió. 
 • Planificació, execució i control econòmic dels projectes i obres aprovades.
 • Supervisió, operació i control de la xarxa de distribució elèctrica per tal de garantir el subministrament elèctric.

Oferim:

 • Jornada a temps complet.
 • Unir-te a una empresa arrelada al territori, compromesa amb la societat i el medi ambient, amb una base sòlida i de llarg recorregut en el sector energètic.
 • Bon clima de treball i possibilitats de creixement dins de l’empresa.
 • Participar d’un sector atractiu, motivador i en constant moviment, amb un equip jove de professionals.
 • Formació en l’àmbit del sector energètic i les seves especificitats.

Necessitem:

 • Titulació Cicles formatius de grau superior en electricitat o formació superior.
 • Coneixement del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Es valorarà el coneixement del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions d’alta tensió i del Reglament de línies aèries d’alta tensió.  
 • Ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i coneixement avançat del paquet Office de Microsoft.
 • Coneixements de programari d’informació geogràfica QGIS i Autocad.
 • Compromís, motivació i treball en equip.
 • Capacitat d’anàlisi, autonomia i iniciativa en la presa de decisions i realització de propostes.
 •  

2. OFERTA DE FEINA VACANT AL DEPARTAMENT TÈCNIC

Oferim un lloc de treball a temps complert al Departament Tècnic de Peusa Generació. TÈCNIC EN GESTIÓ DE CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES. 

Les tasques pròpies del lloc de treball són:

 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions hidràuliques i d’aire comprimit.
 • Elaboració d'esquemes mecànics i hidràulics.
 • Realització de propostes de millora a les instal·lacions de les Centrals Hidroelèctriques.
 • Planificació, execució i control econòmic dels projectes i obres aprovades.
 • Supervisió i control de les Centrals Hidroelèctriques per tal de garantir la producció d’energia.

Oferim:

 • Jornada a temps complet.
 • Unir-te a una empresa arrelada al territori, compromesa amb la societat i el medi ambient, amb una base sòlida i de llarg recorregut en el sector energètic.
 • Bon clima de treball i possibilitats de creixement dins de l’empresa.
 • Participar d’un sector atractiu, motivador i en constant moviment, amb un equip jove de professionals.
 • Formació en l’àmbit del sector energètic i les seves especificitats.

Necessitem:

 • Titulació Cicles formatius de grau superior en mecànica o formació superior.
 • Es valorarà el coneixement del Reglament d‘instal·lacions i línies d’alta tensió i del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
 • Ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i coneixement avançat del paquet Office.
 • Coneixements d’Autocad i de programació d’autòmats (PLC).
 • Compromís, motivació i treball en equip.
 • Capacitat d’anàlisi, autonomia i iniciativa en la presa de decisions i realització de propostes.

Les persones interessades poden enviar el CV al correu electrònic: [email protected]

Més a Borsa de Treball