INFRAESTRUCTURES RURALS

Acció Climàtica obre una nova línia d'ajuts de 15 M€ per millorar infraestructures viàries rurals

En podran ser beneficiaris els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya, els municipis d’àrees rurals amb menys de 100 habitants/km², els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran.
Teresa Jordà obrim camins
photo_camera La consellera Teresa Jordà presentant els ajuts adreçats a l'arranjament de camins rurals / govern.cat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obrirà en els propers dies una nova línia d’ajuts dotada amb un total de 15 milions d’euros, distribuïts en 5 milions durant els anys 2022, 2023 i 2024, a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, a serveis bàsics i a explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. Es tracta de la línia d’ajuts més important que s’ha impulsat en els darrers anys per part del Departament en aquest àmbit.

Amb l’arranjament de camins és vol dotar al territori rural català d’una xarxa de camins que permeti afavorir la diversificació de l’activitat productiva, disminuir els temps de desplaçament, facilitar desplaçaments més ràpids i segurs als serveis bàsics, millorar les condicions d’accés a les explotacions agràries, ramaderes i forestals i fomentar les relacions humanes amb el mantenint de festes i tradicions, així com d’accés a punts singulars d’interès turístic, cultural o natural.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha presentat aquest matí la nova línia d’ajuts des de Sant Salvador de Guardiola (Bages), i ha explicat que “amb aquests ajuts volem garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori per evitar tant com sigui possible el despoblament i un desenvolupament més sostenible, i assegurar l’equilibri territorial i la cohesió social”. En aquest sentit, la consellera ha reivindicat els camins rurals com “una autèntica xarxa capil·lar i tranversal que articula el territori i que també vehicula una part important de l’accés als serveis bàsics, l’activitat social, agrària i econòmica”La titular d’Acció Climàtica ha finalitzant afegint que “amb aquesta línia d’ajuts reforcem i comencem a materialitzar el compromís del Govern pel desenvolupament rural del país, que es veurà reflectida amb l’aprovació el proper dimarts de l’Agenda Rural de Catalunya”.

La importància dels camins rurals

La majoria dels camins rurals es concentren a les comarques rurals. Es consideren municipis de comarques rurals els que tenen una densitat de població inferior a 100 ha./km2. A Catalunya, 22 de les 42 comarques, amb el 58,8% de la superfície i el 7,9% de la població, es consideren rurals. Són aquestes comarques, juntament amb les de muntanya, on l’actuació i inversió pública és més necessària.

Teresa Jordà obrim camins
La consellera Teresa Jordà presentant els ajuts adreçats a l'arranjament de camins rurals / govern.cat

La voluntat del Departament és assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries amb la millora de les infraestructures de camins al medi rural. La característica principal de la xarxa de camins rurals és el caràcter capil·lar i transversal que forma una malla reticular per tot el territori.

Qui s’hi podrà acollir?

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és fomentar les inversions en camins rurals de titularitat local i d’ús públic, adreçades als municipis i les comarques de Catalunya, per al període 2022-2024. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya, els municipis d’àrees rurals amb menys de 100 habitants/km², els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran.

 Què es podrà arranjar?

Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres per a l’ampliació, millora i/o adequació d’un camí rural o camins rurals ja existent/s que ja han complert el seu període de vida útil i ús del bé, o tenen un greu deteriorament estructural que n’afecta la transitivitat i la seguretat viària i que pot requerir una millora o reforma integrals.

També s’hi inclouen les actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí, com ara estabilització de talussos, modificació del traçat, instal·lació de tanques de protecció o senyalització i pavimentació de camins de terra que donen accés a pobles habitats.

I, finalment, serviran per dur a terme actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins amb algun deteriorament estructural superficial que n’afecta la transitivitat, seguretat i perillositat viària.

Cada ens podrà demanar ajuts per a dos tipus d’actuacions: un ajut per actuacions destinades principalment a la realització d’obres d’ampliació i de seguretat dels camins i un altre per a la conservació de la qualitat dels camins.

L’import màxim de l’ajut pel primer tipus d’actuacions no podrà superar els 100.000 € i pel segon   tipus d’actuacions l’import màxim no podrà ser de més de  40.000 € . Fins ara el topall era 30.000 subvencionables per actuació.

La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 90% del cost per a municipis amb menys de 1.000 habitants, del 80 % per a municipis de 1.000 a 3.000 habitants i del 70 % per a municipis amb més de 3.000 habitants.