28.09.2022 |
Viure als Pirineus

INFRAESTRUCTURES

Urbanisme aprova inicialment el PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya

El Pla precisa que l'equipament no necessita cap ampliació i preveu 25 hectàrees de sòl de protecció al seu voltant

Aeròdrom Cerdanya Aeroclub
Imatge de l'aeròdrom de la Cerdanya/Aeroclub
Urbanisme aprova inicialment el PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya

La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya ha aprovat inicialment per segon cop el Pla director urbanístic i aeroportuari (PDUA) de l'aeròdrom de la Cerdanya. La nova proposta n'ordena l'àmbit, el racionalitza i redueix de forma molt considerable les previsions de creixement contingudes al document anterior, aprovat inicialment l'any 2015. D'aquesta manera, es 'blinda' l'equipament contra qualsevol ampliació de superfície i emfasitza la protecció del paisatge cerdà. Concretament, el sostre edificable passa dels 25.000 metres quadrats que es preveien anteriorment als prop de 7.000 i es destinen 25 hectàrees de sòl a protegir el seu entorn paisatgístic.

El PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya va ser aprovat inicialment l'abril de 2015 i posteriorment sotmès a informació pública, però la llum verda definitiva es va posposar per tal de donar resposta a les inquietuds sorgides al territori. Des de llavors, el Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments afectats i el Consell Comarcal han estat treballant conjuntament per acordar una nova proposta. L'estiu del 2017 es va remetre a les entitats municipals el document modificat, d'acord amb els nous paràmetres pactats perquè poguessin valorar-lo i fer-hi aportacions. 

Aeròdrom Cerdanya

Fruit d'aquest procés de treball, s'ha resolt a favor de no permetre l'aviació comercial, al mateix temps que s'ha confirmat la voluntat de mantenir-hi l'activitat amb finalitats lúdiques i esportives, ultralleugers, globus aerostàtics i vol a vela com a activitat de referència de l'aeròdrom, que ha caracteritzat la instal·lació des dels anys 70. Així, es rebaixa la categoria aeroportuària de la instal·lació, que passa de 2B a 1B, que només admet aviació privada i no precisa d'allargament de la pista actual. A més, el Pla limita a 15 metres l'envergadura de l'enlairament i aterratge d'avions a motor i permet naus de fins a 24 metres per a l'aterratge dels planadors de vol sense motor.

En la mateixa línia, es redueix la superfície qualificada com a sistema aeroportuari, passant de les 43,6 hectàrees de l'anterior document a les 25 del Pla aprovat avui. El sostre edificable total dins del recinte també passa dels 25.326 metres quadrats que es preveien als 6.976, sumant tant les construccions actuals com les futures: 250 metres quadrats nous a la zona d'activitats complementàries, en lloc dels 13.000 previstos i 2.900 metres quadrats de nous hangars -destinats majoritàriament a aparells de vol sense motor- enfront dels 9.000 anteriors. En aquest sentit, cal remarcar que se suprimeix l'ús residencial complementari i també l'escola de vol que preveia l'anterior document.

Altres 37 hectàrees queden situades fora del recinte de l'aeròdrom i es qualifiquen com a zona de protecció del paisatge, on no es permetrà cap edificació i se'n garantirà l'ús públic. A partir de l'aprovació d'aquest divendres, s'obrirà el preceptiu període d'informació pública perquè la ciutadania interessada hi pugui formular al·legacions. Així mateix, es deroga l'antic pla director aeroportuari aprovat el 2006.

L'objectiu d'un PDUA, que aborda tant els aspectes urbanístics com els aeroportuaris, és qualificar la zona de servei, detallar les servituds aeronàutiques que afecten els terrenys de l'entorn, ordenar tot l'àmbit i especificar les condicions que s'han de respectar per al funcionament de la infraestructura.

Urbanisme aprova inicialment el PDUA de l'aeròdrom de la Cerdanya
Comentarios