Llívia convoca una nova edició del concurs de fotografies de flora cerdana “Esteve Sais”

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Ajuntament de Llívia convoquen una nova edició del concurs de fotografies de flora cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya. Aquesta serà la vuitena edició d’aquest certamen que l’any anterior va rebre 44 fotografies participants, una xifra rècord.
concursfoto01
photo_camera Enric Quílez (GRC), Raimon Anglada, Montserrat Dolz, Mercè Escriu i Marta Catasús (regidora de Cultura de l'Ajuntament de Llívia).

Els tres primers premis del 2023 van ser per a:

Tercer premi, dotat amb 50 euros a la fotografia “Supervivència” (Ramonda myconi), de Mercè Escriu Xena.

Segon premi, dotat amb 100 euros a la fotografia “Astrantia” (Astrantia major) , de Montserrat Dolz Lazaro.

Primer premi, dotat amb 150 euros a la fotografia “Primavera” (Erythronium dens-canis), de Raimon Anglada i Arumí.

Primer-Premi
Fotografia guanyadora del primer premi en l'edició anterior.
Segon-Premi
Fotografia guanyadora del segon premi en l'edició anterior.
Tercer-Premi
Fotografia guanyadora del tercer premi en l'edició anterior.

VIII concurs de fotografies ESTEVE SAIS – VILA DE LLÍVIA

Flora de Cerdanya

El Grup de Recerca de Cerdanya i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llívia convoquen el VIII concurs de fotografies de flora cerdana “Esteve Sais–Vila de Llívia”, dedicat a les flors naturals de Cerdanya.

Bases:

-           Podrà participar qualsevol persona major d’edat.

-           El tema de les fotografies serà: flors naturals de Cerdanya. No s’acceptaran varietats cultivades o de jardí.

-           Es valorarà tant la qualitat de la fotografia, com la bellesa i la raresa de la flor.

-           Les fotografies hauran d’haver estat realitzades a la Cerdanya, al Capcir o al Baridà.

-           Les obres necessàriament seran inèdites i no poden haver estat mai premiades en altres concursos.

-           Es podrà presentar un màxim de 3 fotografies, de les quals n’ha de ser l’autor.

-           La fotografia haurà de presentar-se en format jpg, amb un mínim de 2000 píxels el costat curt.

-           Juntament amb la fotografia, s’adjuntarà un fitxer de text on figurarà el pseudònim, el títol de la fotografia i l’espècie de la flor i el lloc on s’ha pres la fotografia, les dades de l’autor, telèfon de contacte, adreça i correu electrònic de contacte.

-           Les fotografies, juntament amb el fitxer de text amb les dades s’hauran de trametre al correu electrònic [email protected], abans de l’11 d’agost de 2024.

-           El jurat estarà format per un nombre senar de persones qualificades vinculades al món de la botànica i de la fotografia, que decidiran per majoria dels vots emesos.

-           El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis del 42è concurs de rams de flors de muntanya, a la sala teatre del poliesportiu de Llívia, dijous 15 d’agost de 2024, a les 17.00 h.

-           S’estableixen tres premis, de 150 €, 100 € i 50 €, que no poden recaure en un mateix autor.

-           El jurat, si així ho creu oportú, podrà declarar un o més premis deserts.

-           Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis, perquè puguin preparar la seva assistència a l’acte de lliurament, que serà obligatòria si volen obtenir el premi.

-           L’organització declina qualsevol responsabilitat en cas de deteriorament de l’arxiu o pèrdua.

-           L’organització disposarà del dret de publicació i exposició de les fotografies premiades (exposicions, revistes, conferències, etc.), esmentant-ne el nom dels autors, sempre que no sigui amb ànim comercial.

-           Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu del Premi i no seran retornades.

-           Les resolucions del jurat són inapel·lables.

-           Els organitzadors declinen qualsevol responsabilitat envers les imatges presentades. Cada autor/a es fa responsable dels potencials drets d’imatge.

-           Qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases serà resolt per l’organització.

-           En cas que l’organització esbrini que, en contra de la documentació presentada, una fotografia no compleixi algun dels requisits d’aquestes bases, l’autor serà desqualificat.

-           La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació d’aquestes bases.