27.11.2022 |
Viure als Pirineus

La Seu elabora mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a més a més d’atendre les necessitats sanitàries i socials de la població, en el marc d’aquesta crisi sanitària i mentre sigui vigent el Reial Decret  463/2020 de 14 de març declarant l’estat s’alarma, es treballa per habilitar un seguit de mesures de suport al sector econòmic, comercial i empresarial de la ciutat.
Pla general del municipi de la Seu d'Urgell vist des d'Alàs i Cerc. Imatge del 3 de setembre de 2019 (Horitzontal).
Pla general del municipi de la Seu d'Urgell.
La Seu elabora mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus

Durant aquests primers dies de la crisi sanitària, des de l'ajuntament s'han centrat en adoptar i traslladar a la ciutadania les mesures preventives i sanitàries imprescindibles per fer compatible l’obligat aïllament social amb la garantia dels serveis públics essencials i de les necessitats socials de la població més vulnerable.

Ara, però, a més a més d’atendre les necessitats sanitàries i socials de la població, en el marc d’aquesta crisi sanitària i mentre sigui vigent el Reial Decret  463/2020 de 14 de març declarant l’estat s’alarma, es treballa per habilitar un seguit de mesures de suport al sector econòmic, comercial i empresarial de la ciutat.

Aquestes són les primeres actuacions d’aquest tipus que posem en marxa però s’està treballant amb Grups i tècnics de l’Ajuntament per mirar de concretar-les i ampliar-les en els propers dies.

Algunes d’aquestes mesures són les següents:

-Suspensió de les llicències ocupació de via pública fins a nova ordre. Això vol dir que no es liquidaran les taxes corresponents per aquestes llicències: terrasses, parades de mercat i altres ocupacions de via pública que durant aquest període no hagin pogut exercir la seva activitat.

-Habilitació de partides pressupostàries extraordinàries de suport a les empreses i els autònoms de la Seu que puguin complementar els ajuts de la Generalitat de Catalunya i l’estat espanyol.

-Estudi de mesures de suport al pagament de lloguers de locals obligats a tancar aquests dies i de lloguers de famílies en risc quan puguin complementar les establertes per altres administracions, estant a favor d’una moratòria en el pagament dels lloguers.

-Exempció de pagament per l’aparcament en la zona blava i verda tal com es va acordar amb l’empresa concessionària.

-Manteniment de les ràtios de pagament de factures als proveïdors de l’Ajuntament.

-Ampliació dels terminis de pagament de rebuts municipals quan no es pugui fer efectius.

-Mentre romanguin tancats els serveis municipals d’escoles municipals, llar d’infants, no es cobraran les corresponents quotes per aquest serveis.

-Reforç econòmic del banc dels aliments per garantir el subministrament d’aliments a la població més vulnerable.

A banda d’aquestes mesures, l’Ajuntament urgellenc està estudiant altres mesures derivades de les decisions que es puguin adoptar des del Ministeri d’Economia i Hisenda i el Departament d’Economia en relació a l’endeutament de les administracions locals.

La Seu elabora mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus
Comentarios