24.05.2022 |
Viure als Pirineus

La Seu d'Urgell torna a guanyar població i inicia el 2018 amb 12.276 habitants

Paral·lelament, al llarg del 2017 ha baixat novament el nombre de persones a l’atur, que actualment és de 620, un 8,1% menys que l’any anterior

La Seu centre històric
El centre històric de la Seu.
La Seu d'Urgell torna a guanyar població i inicia el 2018 amb 12.276 habitants

El padró municipal de la Seu d’Urgell a 31 de desembre de 2017 s’ha situat en 12.276 habitants. Això significa que al llarg del darrer any la capital de l’Alt Urgell ha guanyat població. Concretament, ha registrat 223 habitants fixos més que ara fa dotze mesos, atès que l’1 de gener de 2017 tenia empadronades 12.053 persones. És a dir, un increment de l’1,85%.

Aquest repunt en la població censada, a més a més, ha coincidit amb un nou descens en les dades d’atur. El nombre de persones aturades a la Seu, a 31 de desembre de 2017, és de 620, quan ara fa un any, l’1 de gener de 2017, eren 676. Per tant, hi ha hagut una reducció del 8,14%, una tendència lleugerament millor que la mitjana de Catalunya, on durant el darrer any l’atur registrat ha baixat un 7,9%.

Les dades actualitzades del padró a l’inici del 2018, que es confirmaran oficialment al llarg d’aquest mes, també indiquen que durant el darrer any hi ha hagut 770 altes i 545 baixes. Per gènere, a la Seu hi hi viuen 6.321 dones i 5.957 homes.

Per franges d’edat, actualment a la Seu els menors de 34 anys representen gairebé un terç de la població (35%). Concretament, hi ha 2.007 menors de 16 anys (16% del total) i 2.297 joves d’entre 17 i 33 anys (19%). També destaquen la franja d’entre 34 i 50 anys, amb 3.273 persones (27%); i la d’entre 51 i 67 anys, amb 2.738 (22%). Pel que fa a la gent gran, hi ha 1.491 persones a la franja entre 68 i 84 anys (12%) i 469 veïns que tenen entre 85 i 101 anys (3%). A més a més, la Seu té 4 habitants majors de 102 anys, totes elles dones.

En aquest sentit, el percentatge de població masculina és lleugerament superior entre la gent jove, mentre que la majoria de gent gran són dones, les quals suposen prop de dos terços de la població a la franja entre 85 i 101 anys.

Pel que a fa l’origen, la gran majoria d’habitants de la Seu (10.710) tenen la nacionalitat espanyola, tot i que a la ciutat actualment hi ha registrades persones de fins a una seixantena de nacionalitats diferents. D’aquestes, destaca la població originària de Portugal (412 residents), seguida del Marroc (184) i Colòmbia (115). També hi ha 72 veïns amb passaport d’Andorra. Els segueixen els originaris de Bolívia (68), el Brasil (65), Bulgària (60) i Romania (59).

La Seu d'Urgell torna a guanyar població i inicia el 2018 amb 12.276 habitants
Comentarios