15.08.2022 |
Viure als Pirineus

S'obre el termini d'ajuts per a activitats comercials i autònoms a la Seu d'Urgell

Des d'aquest dissabte, 14 de març, es poden presentar les instàncies a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. El termini s'acaba l'11 d'abril.

S'obre el termini d'ajuts per a activitats comercials i autònoms a la Seu d'Urgell

Des d'aquest dissabte, 14 de març, està obert el termini per les sol·licituds d’accés a les subvencions per a la promoció de la ciutat, i per les subvencions a persones desocupades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica a la Seu d'Urgell.

Pel que fa a les subvencions per a la promoció del municipi, les sol·licituds es podran presentar a partir de demà dissabte 14 de març i fins el dissabte 11 d'abril. Aquests ajuts estan adreçats als establiments comercials oberts durant l'any 2014.

Respecte a les sol·licituds per les subvencions a les persones desocupades, es podran presentar també a partir de demà dissabte, 14 de març, i fins el 31 de desembre. Aquest ajut va adreçat a la persona, empadronada a la Seu d'Urgell, que s'hagi establert com a autònom des de l'1 de gener de 2014.

D'altra banda, cal remarcar que aquelles persones que van presentar la seva sol·licitud durant l'any 2014 però que no se'ls va atorgar per manca de pressupost, poden presentar una instància entre els dies 23 de març i 2 d'abril perquè puguin gaudir de preferència. Passades aquestes dates, les sol·licituds que es presentin en aquest supòsit es tramitaran d'acord amb les previsions per a les sol·licituds presentades per l'any 2015.

Totes aquestes sol·licituds s'hauran de presentar davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Recordem que l'Ajuntament ha augmentat el pressupost per aquests dos tipus de subvencions, destinant un total de 35.000 euros per promocionar l'activitat econòmica de la ciutat: 10.000 euros per a autònoms i 25.000 euros per a establiments. Al respecte, el regidor de Promoció econòmica, Jordi Pallarès, afirma que “amb aquesta mesura, un any més, queda clara l’aposta de l’Ajuntament per incentivar l'economia local dins dels marges d'acció de què disposa una administració local”.

Subvencions per a la promoció del municipi

Aquestes subvencions van dirigides a les activitats econòmiques, principalment del sector comercial i de serveis, donant prioritat a aquells emprenedors que siguin més joves de 35 anys i majors de 55 anys, i als establiments que s’ubiquin al Centre Històric, amb l’objectiu de dinamitzar el desenvolupament econòmic de la ciutat. Les línies d’ajuts a què es pot optar són:

  • La implantació, les reformes o ampliacions, els traspassos i les millores estètiques d’establiments comercials i de serveis de la ciutat

  • Noves empreses creades per joves menors de 35 o majors de 55 anys

  • Traspàs efectuats d’una activitat per canvi de titular

  • Innovació i valor afegit a la promoció econòmica per aquells establiments que hagin impulsat accions i productes innovadors a la nostra ciutat

  • La implantació d’un comerç o activitat al centre històric

Aquestes possibles situacions sempre són en relació a l’any anterior a la convocatòria. Per tant, la convocatòria d’enguany es refereix als establiments del 2014.

Subvencions per a autònoms

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones desocupades que s'incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació; també les persones desocupades que s'incorporin a una activitat econòmica existent, bé com a soci d'una societat civil o mercantil, i que no hagin estat autònoms en els sis mesos anteriors a la data d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el 2014.

S'obre el termini d'ajuts per a activitats comercials i autònoms a la Seu d'Urgell
Comentarios