Inici de l'última fase de l'estudi del parc vacant d'habitatge de la Seu

La propera setmana s’inicia el procés del treball de camp mitjançant el qual es visitaran totes les vivendes que, a priori, consten com a desocupades al municipi.

L’estudi sobre el parc vacant d’habitatge, que l’Ajuntament de la Seu va iniciar fa uns mesos, arriba a la seva fase final. La propera setmana s’inicia el procés del treball de camp mitjançant el qual es visitaran totes les vivendes que, a priori, consten com a desocupades al municipi. D’aquestes, n’hi ha que són propietat d’entitats bancàries o empreses promotores i d’altres de titularitat privada.

La visita a les vivendes que consten com a buides la faran persones degudament acreditades per part de l’Ajuntament amb l’objectiu de confirmar que en aquella adreça no hi viu ningú. Les visites es faran en horaris diferents per cobrir les diverses franges en què es pugui localitzar les persones al seu domicili. En el cas, més que probable, que no s’hi trobi ningú, s’hi deixarà una comunicació per deixar constància de la visita.

Aquesta darrera fase ajudarà a verificar la xifra final del nombre de vivendes deshabitades que hi ha a la Seu. L’objectiu de l’Ajuntament és esbrinar quines d’aquestes poden destinar-se a habitatge social, mitjançant la possible obtenció de les que són propietat d’entitats financeres, i afrontar així, la problemàtica residencial que sofreixen persones i famílies de la ciutat.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, ha manifestat que “la culminació de l’estudi donarà la foto final de l’estat de l’habitatge a la ciutat i ens orientarà a estudiar quines són les accions que hem d’emprendre per aconseguir lloguers socials i assequibles”.

Paral·lelament, l’estudi contempla un altre objectiu centrat en la dotació d’informació a la població, que disposi de vivendes buides, sobre la Borsa Jove d’Habitatge així com de la Xarxa de mediació al lloguer social. 

Ambdós serveis estan encarats a donar certes facilitats als propietaris a l’hora de posar a lloguer els seus habitatges. Es pot obtenir informació concertant una cita amb el Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de la Seu, a través del telèfon 973350010.