Posicionaments d’ERC la Seu dels diferents punts del ple extraordinari d’agost

Modificacions de crèdit.

Les modificacions proposades al ple no van ser presentades en temps i forma que pertocava. Ni l’expedient estava a disposició de ser consultat, ni aquestes van ser explicades en comissió informativa.

Que l’expedient no estigui a disposició ja és un fet que malauradament sol ser habitual, però si més no, se solen explicar en comissió informativa, aquesta vegada cap de les dues coses van succeir.  Malgrat el nostre desacord amb la manera en què s’ha procedit amb aquest expedint, no volem obstaculitzar aquests acords urgents i vam proposar a la resta de grups votar només les modificacions urgents. Aquestes fan referència a:

  1. la construcció de dos sorrals a les escoles Pau Claris i Albert Vives, acció que evidentment ha d’estar feta a l’inici del curs escolar.
  2. La instal·lació d’unes caixes de llum a l’aparcament del Doctor Peiró de cara a la ubicació de les firetes de la Festa Major.
  3. La compra de llibres per a la Biblioteca de Sant Agustí, ja que de no realitzar-la es corre el risc de perdre una subvenció.

Es va acceptar votar només aquestes tres modificacions però CUP i Compromís per la Seu van votar-hi igualment en contra, nosaltres ens vam abstenir per tal de no dificultar la seva execució.

Bases per a la contractació d’un/a gerent.

ERC la Seu està totalment d’acord en la necessitat d’aquesta figura, i la proposàvem al nostre programa electoral. Considerem que és necessària per tal de coordinar i augmentar l’eficiència dels treballadors municipals, aprofitar-ne tot el seu potencial i fer-los més versàtils i polivalents. Creiem que el volum de treballadors/es i de serveis oferts des de l’Ajuntament, justifica plenament la contractació d’aquest càrrec, fet que hem contrastat també amb alguns treballadors municipals que ho veuen també necessari. 

En referència a la proposta de bases inicial, vam proposar en comissió informativa un total de 14 esmenes que van ser acceptades per l’equip de govern, Compromís per la Seu va dir que igualment hi votaria en contra, i la CUP no era present a la comissió.

Aquestes esmenes feien referència a:

  1. L’allargament del termini de presentació de candidatures, quedant finalment fins al 30 de setembre.
  2. Equiparar la ponderació de la puntuació entre experiència i formació.
  3. Incloure la valoració de formació específica en recursos humans.

Creiem en un model de gestió gerencial a l’Ajuntament que es correspongui a un perfil tècnic, objectiu i transparent. Seleccionat a través de convocatòria pública on pugui optar-hi tothom que compleixi els requisits sol·licitats. A diferència del model de Compromís per la Seu que advoca per un model d’alliberament de regidors, tendint per tant a un decidit encarament polític concret de cara a oferir, coordinar i millorar els serveis a la ciutadana. Per altra banda, discrepem amb la CUP quan defensa el mercantilisme que generarà incorporar la figura gerencial a l’Ajuntament. Creiem en una administració propera a les persones, prioritzant les persones, i al servei de les persones.

Fira de productes ecològics.

Estem molt satisfets que aquesta proposta hagi estat aprovada, ja que la iniciativa sorgeix d’una reunió mantinguda l’estiu passat entre veïnat i comerç del carrer Canonges, la regidora de Promoció Econòmica i regidors d’ERC la Seu. La proposta consisteix en ubicar al carrer dels Canonges una fira de productes ecològics provinents de les dues vessants del Pirineu català, aragonès, navarrès, basc i francès i considerem que pot ser una bona forma de dinamitzar la zona durant la Fira de Sant Ermengol.

comentaris