URBANISME

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell segueix sense cedir al Catsalut el terreny per al nou hospital comarcal

L'1 d'octubre de 2021, la Generalitat va demanar per escrit a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la cessió d'un terreny per a construir-hi el nou Hospital Comarcal i va fixar la data del 31 de març de 2022 com a termini límit per a rebre els terrenys.
Terreny nou Hospital la Seu
photo_camera Terrenys on es preveu la construcció del nou hospital comarcal / FS

El punt onzè de l'ordre del dia del ple municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, celebrat aquest dilluns, preveia la cessió al Catsalut d'un terreny per a la construcció del nou hospital comarcal. Finalment aquest punt va ser retirat, per part del govern municipal, i no es va posar a debat i votació. Les raons? sembla ser que el procés administratiu del projecte urbanístic encara no ha finalitzat, i tampoc no s'ha produït l'aprovació definitiva de la reparcel·lació.

Segons fonts municipals, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, titular de la N-260, encara no hauria fet arribar al consistori urgellenc el corresponent informe, així com tampoc ho hauria fet l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Una altra raó de l'endarreriment en l'aprovació de la cessió dels terrenys es deu a la presentació d'una al·legació al projecte urbanístic per part d'un veí, a la qual el consistori haurà de donar resposta.

Cal recordar que el ple municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, celebrat el 4 d'abril, va aprovar per unanimitat la 'cessió condicionada' al Departament de Salut de dos terrenys per a la construcció del nou Hospital Comarcal.  Aquesta cessió estava subordinada a que no es presentessin al·legacions durant el termini d'informació pública, com així ha succeit. Els terrenys, ubicats molt a prop del parc de Bombers de la Seu d'Urgell, tenen una superfície de 695,92 m2  i de 13.859,38m2, amb una gran zona verda.

Ordre del dia
Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell / ajlaseu.cat

L'Ajuntament incompleix el termini fixat per Salut

El Departament de Salut no podrà iniciar el concurs per a la redacció del projecte tècnic del nou hospital fins que no s'hagi aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del SUD-1. Fa mig any, l'1 d'octubre de 2021, la Generalitat va presentar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través del Servei Català de la Salut, un escrit demanant la cessió d'un terreny per a construir un nou Hospital. Salut va establir la data del 31 de març de 2022 com a termini límit per a la cessió dels terrenys. També va fixar la finalització de les obres del nou equipament hospitalari amb data de 31 de desembre de 2023 per a poder rebre finançament amb càrrec als fons europeus Next Generation.

Terreny nou Hospital la Seu 2
Terrenys que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell vol cedir per a la construcció del nou hospital comarcal / FS
 

Terrenys municipals a l'Horta del Valira

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja disposava d'uns terrenys de titularitat municipal a la zona de l'Horta del Valira que complien amb tots els requisits i que podia oferir sense dilacions ni necessitat de modificacions urbanístiques. L'equip de govern municipal va optar a última hora per desdir-se de l'acord consensuat del PGOU de 2002 i ubicar en aquests terrenys el nou edifici de l'INEFC-Pirineus, a l'altre extrem de la ciutat i allunyat de la zona d'equipaments esportius. 

El CatSalut considera que la inversió prevista per al nou Hospital Comarcal de la Seu d'Urgell superarà els 20 milions d’euros, el doble del que es preveia inicialment, i preveu optar als fons europeus Next Generation. Salut ja està enllestint el pla funcional del futur equipament hospitalari de la Seu d'Urgell que millorarà l’atenció als pacients, incrementarà el número i el tipus de proves diagnòstiques que es duen a terme actualment i alhora s’evitaran desplaçaments. El pla funcional també apunta que el centre potenciarà l’hospitalització domiciliària i integrarà els serveis de rehabilitació, la unitat sociosanitària i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

SUD-1
Plànol del pla parcial SUD-1 /Ajuntament de la Seu d'Urgell

Dues grans superfícies comercials

Amb l'objectiu de cedir el terreny al CatSalut per a la construcció del nou hospital comarcal, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar la modificació del pla parcial del SUD-1, al costat del parc de bombers de la Seu d’Urgell. Aquest desenvolupament urbanístic possibilitarà la construcció de dues grans superfícies comercials. D’aquesta manera, el sector SUD-1 tindrà dues àrees diferenciades separades per la carretera N-260. A la part sud del sector, de titularitat pública, és on el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya construirà el nou hospital comarcal, mentre que la part nord del sector, de titularitat privada, està reservada per a les dues grans superfícies comercials.