EQUIPAMENTS SANITARIS

L'Ajuntament de la Seu cedeix al CatSalut els terrenys per a la construcció del nou hospital comarcal

El departament de Salut no podrà iniciar el concurs per a la redacció del projecte tècnic del nou hospital fins que no finalitzi el període d'exposició pública de la cessió dels terrenys i s'hagi aprovat el projecte de reparcel·lació del SUD-1.

Terreny nou Hospital la Seu
photo_camera Terreny cedit per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la construcció del nou hospital comarcal / FS

El ple municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, celebrat aquest dilluns, ha aprovat per unanimitat la cessió condicionada al Departament de Salut de dos terrenys per a la construcció del nou Hospital Comarcal. Aquesta cessió està condicionada a que no es presentin al·legacions durant el termini d'informació pública que finalitzarà el 12 d'abril. Els terrenys cedits, ubicats molt a prop del parc de Bombers de la Seu d'Urgell, tenen una superfície de 695,92 m2  i de 13.859,38m2, amb una gran zona verda.

El Departament de Salut no podrà iniciar el concurs per a la redacció del projecte tècnic del nou hospital fins que no s'hagi aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació del SUD-1. Fa mig any, l'1 d'octubre de 2021, la Generalitat va presentar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través del Servei Català de la Salut, un escrit demanant la cessió d'un terreny per a construir un nou Hospital. Salut va establir la data del 31 de març de 2022 com a termini límit per a la cessió dels terrenys. També va fixar la finalització de les obres del nou equipament hospitalari amb data de 31 de desembre de 2023 per a poder rebre finançament amb càrrec als fons europeus Next Generation.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ja disposava d'uns terrenys de titularitat municipal a la zona de l'Horta del Valira que complien amb tots els requisits i que podia oferir sense dilacions ni necessitat de modificacions urbanístiques. L'equip de govern municipal va optar a última hora per desdir-se de l'acord consensuat del PGOU de 2002 i ubicar en aquests terrenys el nou edifici de l'INEFC-Pirineus, a l'altre extrem de la ciutat i allunyat de la zona d'equipaments esportius. 

Terreny nou Hospital la Seu 2
Terreny a tocar de l'N-260, cedit per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la construcció del nou hospital comarcal / FS

El CatSalut considera que la inversió prevista per al nou Hospital Comarcal de la Seu d'Urgell superarà els 20 milions d’euros, el doble del que es preveia inicialment, i preveu optar als fons europeus Next Generation. Salut ja està enllestint el pla funcional del futur equipament hospitalari de la Seu d'Urgell que millorarà l’atenció als pacients, incrementarà el número i el tipus de proves diagnòstiques que es duen a terme actualment i alhora s’evitaran desplaçaments. El pla funcional també apunta que el centre potenciarà l’hospitalització domiciliària i integrarà els serveis de rehabilitació, la unitat sociosanitària i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

SUD-1
Plànol del pla parcial SUD-1 /Ajuntament de la Seu d'Urgell

Dues grans superfícies comercials

Amb l'objectiu de cedir el terreny al CatSalut per a la construcció del nou hospital comarcal, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar la modificació del pla parcial del SUD-1, al costat del parc de bombers de la Seu d’Urgell. Aquest desenvolupament urbanístic possibilitarà la construcció de dues grans superfícies comercials. D’aquesta manera, el sector SUD-1 tindrà dues àrees diferenciades separades per la carretera N-260. A la part sud del sector, de titularitat pública, és on el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya construirà el nou hospital comarcal, mentre que la part nord del sector, de titularitat privada, està reservada per a les dues grans superfícies comercials.