17.08.2022 |
Viure als Pirineus

MUNICIPIS

Instal·len un plafó panoràmic a la Torre Solsona de Castellciutat a la Seu d’Urgell

Hi recull tots els elements paisatgístics agroforestals i les espècies de rapinyaires de la zona, i explica també la creació geològica de l’entorn de la capital alturgellenca.
Imatge col·locació plafó
Imatge col·locació plafó
Instal·len un plafó panoràmic a la Torre Solsona de Castellciutat a la Seu d’Urgell

Dins del projecte La Seu Naturalment, l’Ajuntament urgellenc ha instal·lat recentment un plafó panoràmic a la Torre Solsona, espai ubicat en una zona estratègica a nivell turístic com a mirador natural.

Aquest plafó panoràmic recull tots els elements de paisatge agroforestal que s’hi poden observar i també l’origen de la creació geològica tant de les muntanyes de l’entorn com de la plana de la Seu d’Urgell.

Cal destacar que la Torre Solsona està situada en una terrassa fluvial formada per terra i còdols provinents de la sedimentació dels rius Segre i Valira que al llarg dels mil·lennis s’han anat enfonsat a la fossa de l’Urgellet, una fossa que es va formar a conseqüència de les fractures provocades per l’aixecament dels Pirineus. Aquesta situació en una zona d’inestabilitat és la que causa que de vegades hi hagi petits terratrèmols.

Imatge col·locació plafó
Plafó panoràmic a la Torre Solsona de Castellciutat

El plafó instal·lat també recull les espècies de rapinyaires -on hi destaquen l’àguila marcenca, el milà reial, l’aligot o el voltor comú- que es poden veure planejar fàcilment a la zona del Pla de les Forques aprofitant els corrents d’aire calent que existeixen en aquest zona.

Recordem que el projecte La Seu Naturalment pretén posar en valor el patrimoni natural de la ciutat per tal que es valori, es respecti i es cuidi, tot aprofitant aquest patrimoni com a recurs turístic per als visitants la nostra ciutat i comarca i alhora  oferir un recurs d’educació ambiental per a les escoles a través de les noves tecnologies per a fomentar la sensibilitat ambiental.

Valorització del patrimoni natural

La valorització del patrimoni natural de la Seu d’Urgell ja es va iniciar l’any 2017 amb la senyalització de 12 arbres singulars del municipi per edat, dimensions, espècie o simbolisme a nivell local. D’aquests exemplars se’n va recollir la seva singularitat, les característiques físiques, el diàmetre, l'interès natural i els aspectes històrics associats a l'exemplar.

També es va difondre la biodiversitat dels dos grans parcs fluvials de la ciutat, el Parc del Segre i el Parc del Valira amb la instal·lació de dos plafons que expliquen quines singularitats té el parc on s’hi destaquen quatre espècies més representatives de cadascun. D’aquestes espècies se’n descriu la part més botànica de l'espècie, és a dir, el tipus de fulla, les flors, els fruits, i alhora es destaca quin és l'aprofitament faunístic i humà que se'n fa d'aquestes espècies arbòries. En cada plafó hi ha un codi QR que dirigeix cap al web de l'Ajuntament de la Seu d’Urgell  per a poder ampliar la informació de l'espècie (característiques botàniques de l'espècie, altres punts del municipi on es pot trobar, etc.).

Mapa ecoturístic de la Seu d’Urgell  

Per complementar la valorització de l’arbrat municipal, l’any 2020 es va editar un mapa ecoturístic que recull no només l’arbrat de la ciutat sinó també altres elements de caràcter faunístic i geològic i astronòmics.

En total hi ha senyalitzats 20 elements patrimonials de natura urbana com les papallones del parc de les olors, el cel fosc, els rapinyaires i la geologia de la Torre Solsona, la fauna del riu Segre, l’interès geològic de la Catedral de Santa Maria d’Urgell o l’exposició de natura de l’Espai Ermengol. L’any 2021 es va realitzar la senyalització in situ de tots aquests elements amb una placa amb un QR que permet conèixer i ampliar els aspectes més rellevants de cada element de patrimoni natural de la ciutat.

Itinerari de papallones

Tot i no ser natura tant urbana, l’any 2021 es va crear un itinerari de papallones de la Seu al Pla de les Forques seguint l’antic camí que porta cap a Calbinyà.

El Pla de les Forques és un espai molt divers des del punt de vista dels lepidòpters fet que el fa figurar en una de les zones més diverses pel que fa papallones en quan als ambients de muntanya mitjana de Catalunya. Aquesta elevada biodiversitat es deu a l’existència d’un mosaic d’ambients, espais oberts, espais forestals que fa que s’hi puguin trobar tant espècies generalistes, espècies d’espais oberts com les típiques d’ambients forestals. Al llarg de l’itinerari hi ha senyalització referent a la importància de les papallones des del punt de vista faunístic i també s’hi troben representades les principals espècies generalistes, d’ambients oberts i forestals que s’hi poden observar.

Aquest itinerari té com a punt d’inici la Seu d’Urgell, concretament a la zona de la passarel·la que creua la carretera N-260 a la zona del carrer Serradora i arriba fins al mirador del Pla de les Forques, instal·lat l’any passat en el marc del projecte Camina Pirineus.

Instal·len un plafó panoràmic a la Torre Solsona de Castellciutat a la Seu d’Urgell
Comentarios