Opinió

Dona, estima’t!

Aquest mes de març ha tingut lloc, entre altres dies significatius, el 8M, el dia Internacional de la Dona. Amb raó d’aquest fet, s’han organitzat diferents activitats per recordar la importància que té la figura de la dona a la nostra societat, i s’han dut a terme actes per seguir amb el procés d’igualtat que tant temps fa que està en moviment.  

He tingut el privilegi de dinamitzar un taller a diferents comarques de Catalunya, amb el nom “Temps per a tu”. Un taller destinat a dones, en el que he difós tècniques i recursos de la metodologia coaching amb la finalitat que la dona es faci conscient de la importància que té la seva autocura, fomentant el dedicar-nos a nosaltres mateixes, dedicar-nos temps de qualitat i veure així com gestionar totes les responsabilitats que ens envolten vinculades evidentment amb les persones que formen part del nostre entorn. 

La dona d’avui, en general s’ocupa de moltes tasques. És una superdona. També era una superdona el model anterior o més antic, però diferent. És ben sabut, que al llarg de la història la dona ha estat silenciada, així doncs avui té veu, és més reivindicativa, menys submisa... Vet aquí tots els moviments que està havent en l’actualitat i fa ja anys, vers la lluita a favor de la igualtat de gèneres. La dona d’avui es troba, lluitant pel seu dia a dia, traient la seva carrera professional endavant, complint condicions o requisits socials pre-establerts del seu entorn més immediat, sent bona amiga, filla, mare i muller o parella, i no li queda massa temps per dedicar-se a ella mateixa. El temps per a tu és essencial, ha de ser-hi, no podem concebre una vida sense temps per una mateixa perquè és nociu, resulta molt perjudicial per la salut emocional i pel benestar, i evidentment, de rebot per les persones que formen part del teu voltant. 

Cuida’t, mima’t, prioritza’t. Fes ús dels recursos que tens al teu abast per a tu, fes pactes amb les persones del teu voltant i recorda’ls-hi la importància de la seva col·laboració en la gestió que us implica a tots i totes les que formen part del teu equip, ja sigui família o feina. D’aquesta manera també estem participant en la millora i un pas més endavant en la igualtat.  

En ocasions, incorporar aquests canvis tant necessaris per la millora, pot resultar una tasca poc senzilla, doncs calen molts reajustos en l’estil de vida, canvis de perspectiva, obertura de ment, comprensió, entesa, assertivitat, amor propi, i una capacitat desenvolupada en relació a la gestió emocional. 

Però mai és tard, i tot el que ens proposem ho podem fer realitat. Així doncs, et convido a que trobis aquest temps i l’aprofitis, perquè hi és, i és per a tu.  

For a Better Future – Per un Futur Millor 

Fàtima Bentoldrà - Coach i Docent

@fbf_coachemocional