Opinions de Jordi Navarra

Jordi Navarra

Un país eixut

Després de gairebé dos anys de falta de pluges i nevades, onades de calor i fortes ventades, el nostre país s'està quedant eixut. I no només s'eixuga la terra, les fonts, els barrancs, rius i pantans, també ho faran els graners, els pallers les càmeres de fruita...i de retruc afectarà  a les…