Enquesta

Esteu d'acord en què es reobri l'aeroport de la Seu d'Urgell-Andorra?

Equilibri territorial i turisme

34.33 %
47.76 %
17.91 %
comentaris