Enquesta

Esteu d'acord en què es reobri l'aeroport de la Seu d'Urgell-Andorra?

Equilibri territorial i turisme

35.29 %
47.06 %
17.65 %