Enquesta

Esteu d'acord en què a les escoles treballin amb tauletes i dispositius mòbils?

Esteu d'acord en què a les escoles treballin amb tauletes i dispositius mòbils?

46.43 %
46.43 %
7.14 %