Enquesta

Esteu d'acord en la necessitat de potenciar la vegueria de l'Alt Pirineu?

En un moment de canvi polític com l'actual

82.46 %
14.04 %
3.51 %