L'estat de conservació del 83% dels elements dels medis aquàtics del Parc Natural de l'Alt Pirineu és desfavorable

El Pla de Seguiment de la Biodiversitat destaca l'estat de conservació favorable del trencalòs, la perdiu blanca i l'ós bru i desfavorable del gall fer o l'almesquera

Primer pla d'una almesquera. (horitzontal)
photo_camera Primer pla d'una almesquera.

El Pla de Seguiment de la Biodiversitat del Parc Natural de l'Alt Pirineu 2005-2015 destaca que l'estat de conservació del 83% dels elements propis dels medis aquàtics avaluats és desfavorable. L'estudi destaca, per la seva importància dins la comunitat, els boscos de ribera i l'almesquera. Algunes espècies de fauna emblemàtiques del Parc Natural, com el gall fer, presenten un estat de conservació desfavorable. Per al 100% de les espècies d'ungulats avaluats no s'han assolit els objectius de gestió proposats. Pel que fa als èxits que destaca l'estudi, el 57% de les espècies de flora avaluades presenten un estat de conservació favorable. Algunes de les espècies de fauna com ara el trencalòs, la perdiu blanca i l'ós bru presenten un estat de conservació favorable.

El 65% de les espècies amenaçades i/o protegides avaluades presenten un estat de conservació favorable. En relació amb els espais oberts de muntanya i si s'exceptuen els ungulats, el 86% de les espècies avaluades presenten un estat de conservació favorable. Cal recordar que el manteniment de la ramaderia ajuda a conservar aquests sistemes ecològics tan importants dins el Parc Natural.

Per al 75% de les espècies invasores avaluades no s'han assolit els objectius de gestió establerts.

El Pla de Seguiment de la Biodiversitat del Parc planteja un seguit d'accions de millora. Entre les més destacades hi ha la millora de la cartografia de detall (500x500) de la distribució de la sargantana pallaresa dins el Parc. Una altra acció de millora que destaca és la inclusió dels diversos elements d'interès dels espais Xarxa Natura 2000 Alt Pallars i la Torrassa que encara no estan inclosos i revisar la presència o la periodicitat de seguiment d'alguns elements. També s'apunta la necessitat de realitzar cartografia de detall d'aquells elements pels quals encara no s'ha fet la diagnosi.

El pla de seguiment de la biodiversitat és una eina que utilitza el seguiment de diversos paràmetres biològics d'alguns hàbitats i espècies presents al Parc Natural de l'Alt Pirineu per, bàsicament, avaluar la gestió i l'estat de conservació o grau d'assoliment dels objectius de gestió dels elements de la biodiversitat prioritaris presents.

Els objectius del pla són avaluar la gestió que es duu a terme a l'espai i detectar problemes de conservació en algun dels elements presents a l'espai.