La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil rep més de 1,5 milions de consultes el 2017

Les Oficines Joves comarcals i els Punts d'Informació Juvenil d'arreu del país, emmarcats en la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), han rebut el 2017 més d'1,5 milions de consultes fetes per 890.500 joves. La posada en marxa de les oficines a la Vall d'Aran han elevat la cobertura territorial de la XNEJ al 97% dels joves catalans. A l'Alt Pirineu i l'Aran, s'han registrat 180.194 consultes de 97.609 usuaris

2017-03-02 13.49.54
photo_camera La directora general de Joventut, Marta Vilalta

Gairebé el 30% de les consultes fetes arreu del país s'han fet al voltant de l'oferta educativa i formativa, sent aquest l'àmbit que més ha crescut els darrers anys i que coincideix amb l'augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que va passar del 29,2% el tercer trimestre del 2008, al 40,/% del tercer trimestre del 2017, segons dades de l'Enquesta de Població Activa.

El programa de Garantia Juvenil ha estat la segona qüestió és sol·licitada, la primera vegada que es recull específicament pel registre de la XNEJ. Ha acumulat gairebé 57.000 consultes, el 13,8% de tota l'activitat. A més d'assessorar els joves sobre els objectius i requisits per participar al programa, els impulsors també han tramitat les inscripcions a la Garantia Juvenil. A Catalunya s'hi ha inscrit més de 100.000 joves, i més de 38.000 han trobat feina a través d'aqueta iniciativa els darrers 3 anys.

Pel que fa a la resta de la cerca d’informació sobre el mercat laboral i les oportunitats de treball, la XNEJ va registrar el 2017 un total de 44.068 consultes, el 10,7% del total.

Les dades d’activitat de la XNEJ indiquen l’educació en el lleure i la salut com a les dues temàtiques següents en nombre de consultes, amb un 10,2% i un 7,8% respectivament, seguides de la cultura (6,7%), la cohesió social (4,6%), la solidaritat i les relacions internacionals (4,5%), la participació (4,2%), l’habitatge (3,4%), el turisme (2,1%), les tecnologies de la informació i la comunicació (2%), el medi ambient i consum (0,2%).

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, creu que la XNEJ és una de les eines ''més importants'' de Catalunya per desplegar polítiques de joventut i considera rellevant la presència arreu del territori i la capil·laritat que permet en els fluxos d'informació actuals. El 2017, Joventut ha destinat 1,3 milions d'euros per al funcionament d'aquesta xarxa que arriba ja a 39 comarques, cobrint el 97% de la joventut catalana.

Els usuaris de la XNEJ són més nois que noies. Els menors de 16 anys són els qui van fer més consultes, seguits pels que estan a la franja d'entre 16 i 20 anys. Un 10,3% de les persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut. Majoritàriament són estudiants d'ESO, en un 33,6%, mentre que un 12,7% ja l'han acabat.  Només un 5,3% no tenien estudis.