INFRAESTRUCTURES

Territori atorga 2,78 MEUR en subvencions per a la millora de la mobilitat a les comarques de muntanya

El Govern dona suport a consells comarcals, ajuntaments i al Conselh Generau d’Aran per a la neteja de vies afectades per nevades; el manteniment de senders municipals, i per al proveïment de maquinària per fer aquest manteniment
Asfaltadora territori
photo_camera Asfaltat d'un camí de les comarques de muntanya / govern.cat

El Departament de Territori ha resolt atorgar 2,78 MEUR en subvencions i ajuts per garantir el bon estat de la xarxa de camins, senders i vies municipals de les nou comarques de muntanya i de l’Aran, en el marc de les seves polítiques de muntanya.

Enguany el Departament haurà destinat prop de 9 MEUR a les polítiques de muntanya, el que suposa triplicar el pressupost que es destinava fins ara, ampliant les línies de subvenció que ja existien i assumint nous compromisos amb l’obertura de noves. La voluntat és garantir el bon estat de la xarxa de comunicacions pirinenca i potenciar l’atractiu turístic dels senders, com a eines per a garantir l’equitat territorial i per a la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament.

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.

Asfaltadora territori
Asfaltat d'un camí de les comarques de muntanya / govern.cat

Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació. Les línies d’ajut desenvolupades en el marc dels plans comarcals de muntanya i que ara s’enforteixen en son el millor exemple.

Els beneficiaris d’aquests programes d’ajuts són els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, excepte en el cas dels ajuts per a la neteja de neu, que s’adrecen als ajuntaments que no tinguin delegada aquesta tasca en l’administració comarcal.

  1. Actuacions de neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades: 287.173 euros. L’increment del pressupost d’aquesta línia de subvenció ha permès assumir la totalitat de les demandes del territori. L’objectiu és finançar les despeses de retirada de neu, gel i objectes que dificultin la correcta circulació; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja i les despeses en concepte de personal propi o aliè. Se’n han beneficiat 37 ajuntaments i consells comarcals.
Subvencions Municipis muntanya 1
Subvencions Municipis muntanya 2
  1.  
  2. Ajuts directes per a l’adquisició d’equipament tècnic per al manteniment de camins:1.854.275 euros. Enguany, i amb caràcter extraordinari, s’ha instrumentat un programa d’ajuts directes per a l’adquisició d’equipament tècnic per al manteniment de camins, que suposarà la cessió als consells comarcals de maquinari de manteniment de camins amb complements de braç desbrossador i pala de neu.

Se n’han beneficiat els 9 consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, atès que tenen delegades les competències, o tenen encàrrecs de gestió específics, per executar el manteniment dels camins municipals. No obstant, hi ha poques empreses que ofereixin serveis integrals de manteniment de camins i, a més, els preus de mercat solen ser elevats.

Per això, atorgar un ajut directe a aquests ens per a l’adquisició de maquinària destinada al manteniment i la neteja dels camins els facilitarà oferir un servei del què es beneficien tots els municipis.

Subvencions Consells Comarcals 2
Subvencions Municipis muntanya 4
  1. Manteniment de camins no rodats de titularitat municipal: 494.562 euros. Amb l’aparició de l’automòbil, els camins han anat variant les seves funcions. Tot i que continuen tenint incidència en la mobilitat de proximitat, s’ha generalitzat el seu ús vinculat a activitats lligades al lleure, l’esport i el turisme. Són usos que contribueixen a la desestacionalització i tenen un gran potencial per a la captació de visitants, alhora que permeten el gaudi dels espais d’interès natural d’una forma ordenada i sostenible.

Simultàniament, ha augmentat la sensibilitat social per la salut i el benestar i l’hàbit de caminar s’ha estès més enllà del tradicional públic excursionista. Per tant, la xarxa de senders és un patrimoni públic que no es pot perdre i una infraestructura turística de primer ordre. Per aquesta raó, es considera d’interès públic mantenir la xarxa de camins no rodats en bon estat i correctament senyalitzada, sobretot durant els períodes en què son més freqüentats.´

Fins ara, l’acció del Departament en aquesta matèria s’havia canalitzat a través de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el qual, a través de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, desplega anualment un seguit d’accions sobre aquesta xarxa i també de promoció de les activitats que la utilitzen. Enguany, amb aportacions de l’Institut i de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral s’ha dotat aquesta nova línia de subvencions que s’ha adreçat adreçada als consells comarcals perquè, de forma coordinada amb els municipis, actuïn sobre aquesta infraestructura.

Subvencions Consells Comarcals 1