25.05.2022 |
Viure als Pirineus

MEDI NATURAL

Restringeixen la circulació motoritzada a la vall de Santa Magdalena a partir de l'1 de novembre

Els Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil vetllaran pel compliment de les restriccions
Pla general d'una pista d'accés a Santa Magdalena i un rètol indicador de la regulació d'accés motoritzat. (horitzontal)
Una pista d'accés a Santa Magdalena i un rètol indicador de la regulació d'accés motoritzat /PNAP
Restringeixen la circulació motoritzada a la vall de Santa Magdalena a partir de l'1 de novembre

L'Ajuntament de Farrera, l'Ajuntament de Llavorsí i les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de la Vila i vall de Castellbò, Civís, Os de Civís, Ars i Asnurri restringiran el trànsit motoritzat, entre l'1 de novembre i el 31 de maig, als camins i vies rurals de la xarxa primària considerats d'alta muntanya dels quals són titulars i que transcorren dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. La restricció respon a la seguretat, la conservació de la via i per minimitzar l'afectació de la circulació motoritzada en la fauna amenaçada com el gall fer. Està previst que tant els Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia civil vetllin pel compliment d'aquestes restriccions.

Aquesta decisió la va aprovar la Junta Rectora de 13 de desembre de 2018 i els detalls han estat consensuats amb l'òrgan gestor del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Les vies de la xarxa primària afectades per aquestes restriccions s'han senyalitzat. També s'hi han instal·lat tanques basculants amb tancament de clau de rosca per impedir el pas dels vehicles. Aquestes restriccions no afecten les persones propietàries de les finques que es trobin dins l'àrea restringida, al veïnat beneficiari dels béns de les forests de titularitat comunal, al desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, vehicles d'emergències, o els serveis públics.

Les persones que necessitin tenir accés a la zona restringida temporal, poden sol·licitar-lo al seu ajuntament o entitat municipal descentralitzada. També tenen accés les persones amb mobilitat reduïda i les persones que facin activitats de recerca. En aquests casos, cal demanar l'autorització a l'òrgan gestor del Parc.

Les vies de la xarxa secundària de la mateixa zona, principalment ramals secundaris sense connexió, estan restringides a la circulació motoritzada durant tot l'any amb les mateixes excepcions.

En els casos de circulació motoritzada organitzada, cal fer una comunicació a través dels consells comarcals, si el recorregut afecta també altres vies fora del Parc, o directament a l'òrgan gestor del Parc, si afecta camins exclusius del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En ambdós casos, cal pagar la taxa corresponent als ajuntaments de Farrera i Valls de Valira i cal un informe favorable previ per part de l'òrgan gestor del Parc, que pot establir limitacions al recorregut. Per facilitar el coneixement d'aquestes normes, s'ha elaborat un fulletó divulgatiu.

Restringeixen la circulació motoritzada a la vall de Santa Magdalena a partir de l'1 de novembre
Comentarios