DESPLEGAMENT VEGUERIAL

Ramon Jordana ja exerceix com a director dels SSTT d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran

El passat 29 de març, amb l’aprovació del Decret de reestructuració del Departament d'Educació, es van crear els Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran.
Ramon Jordana exerceix director SSTT al Pirineu
photo_camera Ramon Jordana ja exerceix com a director dels SSTT d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran / @altpirineuaran

Ramon Jordana ja exerceix com a director dels SSTT d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran. Des del seu despatx ubicat a Tremp, Jordana ha començat a desenvolupar les funcions que té encomanades. El passat 29 de març, amb l’aprovació del Decret de reestructuració del Departament d'Educació, es van crear els Serveis Territorials de l’Alt Pirineu i Aran. Les funcions del nou director dels Serveis Territorials a la vegueria pirinenca són:

a) Executar les directrius del Departament, tant pel que fa a l'ensenyament en centres docents de titularitat pública com en centres docents privats.
b) Exercir les funcions d'inspecció educativa, a través de la Inspecció d'Educació Territorial.
c) Executar les directrius del Departament en matèria de serveis educatius i formació permanent.
d) Executar les directrius del Departament en matèria de prevenció de riscos laborals.
e) Executar les directrius del Departament relatives als programes específics de formació professional.
f) Supervisar les obres de construcció i de millora i remodelació en centres docents de titularitat del departament.
g) Gestionar el personal docent i d'administració i serveis adscrit a llocs de treball en l'àmbit territorial.
h) Executar i supervisar les tasques d'administració general.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanda pel/per la conseller/a, la Secretaria General, la Secretaria de Polítiques Educatives o les direccions generals.

Ramon Jordana Director SSTT Educació Alt Pirineu
Ramon Jordana, nou Director dels SSTT Educació a l' Alt Pirineu i Aran / govern.cat

El perfil

Ramon Jordana, nascut a Astell, municipi de la Torre de Cabdella al 1956, és titulat en Geografia i Història. L’any 1981 va iniciar la seva carrera en l’àmbit educatiu i al 1994 es va incorporar al cos de professors de secundària, on ha desenvolupat diferents tasques en centres de La Pobla de Segur. Ha estat director de l’Institut de La Pobla de Segur del 2008 al 2020 i de l’Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars, del 2020 fins a l’actualitat.

comentaris