ESPAIS NATURALS

El Parc Natural Cadí-Moixeró impulsa un estudi per conèixer la càrrega turística dels sectors més visitats

L'estudi servirà per ajustar les mesures que ja s'apliquen per evitar la sobrefreqüentació d'aquests espais i per definir properes accions
Prat de Cadí 2
photo_camera Prat de Cadí al Parc Natural del Cadí Moixeró / nationalgeographic.com

El Parc Natural Cadí-Moixeró, gestionat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha encomanat un estudi sobre la capacitat de càrrega turística dels sectors més freqüentats del Parc. L’estudi, que es fixa en els sectors del Pedraforca, Empedrats, Fonts del Llobregat i Prat del Cadí, ha estat elaborat pel Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’esport de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya de la Universitat de Lleida.

Aquest estudi, que ja ha estat presentat davant de la Junta Rectora del Parc, servirà per ajustar les mesures que ja s’apliquen per evitar la massificació d’aquests espais i alhora definir les propers accions que s’hagin d’emprendre. En aquest sentit, des del Parc s’ha destacat que mesures com l’habilitació d’aparcaments a la zona de Prat de Cadí, Empedrats i Pedraforca, posar informadors a peu d’aparcaments a Estana i Empedrats, o millorar la senyalització normativa i de senderisme ja estan ajudant a mitigar la tensió que l’afluència de visitants pot produir en aquests espais. Així mateix, aquest estiu també s’iniciarà una prova pilot de l’1 fins el 15 d’agost amb un bus llançadora entre Gósol, Saldes i el mirador de Gresolet i es reforçaran els punts d’informació del Parc en cinc municipis. 

La determinació de la capacitat de càrrega és una eina de planificació útil per obtenir una aproximació a la intensitat dels usos que pot suportar un espai natural. Es tracta d’un càlcul complex, que no només té en compte l’afluència de visitants, sinó també altres factors com ara el format de l’itinerari, la climatologia, el grau de satisfacció dels visitants o la percepció d’afluència de la població local. En aquest sentit, cal diferenciar entre la capacitat de càrrega física (CCF), que correspon al nombre màxim de persones que podrien visitar un indret si no hi hagués cap tipus de limitació i la capacitat de càrrega real (CCR), calculada a partir d’uns factors de correcció que s’apliquen a la CCF, com ara la dificultat d’accés, el clima, els valors naturals existents, la valoració social, la dispersió d’usos o el grau de satisfacció de la visita.

La capacitat de càrrega real obtinguda en els diversos punts és la següent:

Cadí Pedraforca dades estudi

L’estudi encarregat pel Parc Natural conclou que tot i que en moments puntuals la capacitat de càrrega real supera els límits en els diversos punts estudiats, amb excepció del sector de Prat de Cadí, en línies generals es manté per sota dels valores establerts. Aquestes superacions es produeixen especialment durant alguns dies de la temporada estiuenca i també durant el període de Setmana Santa.

Des del Parc Natural han destacat la importància de la realització d’estudis d’aquestes característiques per disposar d’eines d’avaluació per ajustar o emprendre noves mesures per regular els usos de l’espai.