AIGUA

L'ACA cobra més per l'aigua a 39 municipis de l'Alt Pirineu perquè no tenen comptadors a les cases

Quan no hi ha comptadors, els veïns o les empreses paguen una quantitat fixa anual que inclou conceptes diversos com el clavegueram.
Comptador d'aigua intel·ligent ACN
photo_camera Comptador d'aigua intel·ligent ACN

Fins a 39 municipis de l'Alt Pirineu i Aran no porten a terme un control adequat del subministrament d’aigua en baixa al no disposar de comptadors o no aplicar una correcta distribució de trams per als usos domèstics i industrials. Aquests ajuntaments assignen una dotació per cada abonat, la qual cosa no permet un control efectiu de l’aigua consumida, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Aquesta situació ha portat l’ACA a cobrar als ajuntaments una quantitat més alta per l’aigua, ja que en consumeixen més que la declarada. Fonts de l’organisme de la Generalitat han explicat a VIURE ALS PIRINEUS que els ens locals que gestionen directament el servei "han de repercutir el cànon de l’aigua segons el consum de cada abonat i el tipus d’usuaris, amb els trams que correspongui si són usos domèstics i amb els tipus legalment previstos". Posteriorment han de declarar i ingressar a l’ACA aquests imports. "Quan no declaren i ingressen o no ho fan d’acord amb el que preveu la normativa, l’ACA regularitza el que haurien d’haver facturat de manera correcta amb la Llei a la mà, i li envia la liquidació completa (si no han declarat ni ingressat res) o la complementària (si han declarat i ingressat una part)", han apuntat. Des de l'ACA afegeixen que "disposar d’aparells de mesura és la manera de tenir un control de la utilització del recurs, d’incentivar l’estalvi i de ser equitatiu en l’aplicació tant de les tarifes com del cànon, aplicant a cada usuari el què li correspon en funció de l’ús que fa de l’aigua".  

Taxa única

La majoria dels ajuntaments que no compten amb la instal·lació de comptadors a les cases, apliquen als seus veïns una taxa única a l’any per habitatge o establiment. En aquesta taxa inclouen el cànon de l’aigua i conceptes diversos com el clavegueram. Aquest és el cas de la Pobla de Segur al Pallars Jussà, que ja té en marxa un projecte per instal·lar comptadors d’aigua i disposar d’aparells de mesurament per tenir un control més eficient de la utilització del recurs.

La Pobla de Segur instal·larà 3.000 comptadors intel·ligents

L’Ajuntament de la Pobla de Segur ha iniciat el projecte d’instal·lació de comptadors d’aigua domiciliaris intel·ligents. Es tracta d’una de les accions que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va instar l’Ajuntament a realitzar per millorar en l’eficiència en el consum d’aigua municipal. 

Segons dades de l’ACA, la Pobla de Segur té un consum en alta (als dipòsits) d’uns 528.182.000 litres anuals. A partir d’un càlcul basat en el rendiment de la xarxa d’aigua, que l’ACA situa en un 63%, s’estima que el consum total en baixa (als domicilis) és de 337.716.000 litres anuals. Aquesta xifra correspon a un consum diari de 922.509,28 litres i per tant, 304,35 litres diaris per habitant.

Per contextualitzar aquesta xifra, la mitjana de consum d’aigua a Catalunya és de 117 litres per persona i dia; i l’Organització Mundial de la Salut calcula que 100 litres diaris per persona són suficients per cobrir les necessitats. Si la Pobla de Segur fos una comarca, només es veuria superada per l’Alta Ribagorça (320 litres per habitant i dia) i la Vall d’Aran (368 litres).

Segons dades de l’ACA, els veïns de la Val d'Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà consumeixen més de 200 litres per habitant i dia. A l'Aran, ni en la majoria de pobles del Pallars Sobirà, no compten amb aquests dispositius de control de l’aigua a les llars o establiments comercials, malgrat que sí que treballen per aplicar sistemes de control. El Pallars Jussà i l’Alt Urgell consumeixen entre 120 i 200 litres per habitant i dia i la resta de comarques pirinenques tenen un consum inferior als 120 litres. Cap dels municipis de l'Alta Ribagorça i de la Val d'Aran tenen comptadors d'aigua a les cases.

Alguns alcaldes d'ajuntaments pirinencs, que encara no tenen instal·lats els comptadors d'aigua a les cases dels seus municipis, han declarat que el problema és de caràcter pressupostari i de disponibilitat econòmica. En aquest sentit, des de l'Agència Catalana de l'Aigua asseguren que no disposen de cap línia específica per subvencionar la instal·lació de comptadors a les llars.