PESCA CONTINENTAL

El Govern proposa eliminar les concessions d'aprofitament de la pesca de riu que contempla l'esborrany del Reglament

S'ha fet a petició del sector que s'oposava també a la creació de centres piscícoles per repoblar trams privatitzats
Pesca Noguera Pallaresa 1
photo_camera Un pescador al riu Noguera Pallaresa, al seu pas per Baro, al Pallars Sobirà / Marta Lluvich

El Consell de Pesca Continental de Catalunya ha acordat continuar la tramitació del futur Reglament de Pesca "pels beneficis que comporta" pel sector. En una trobada que es va mantenir dijous a Barcelona amb un ampli consens dels integrants de la reunió, es va acordar l'eliminació a l'esborrany del futur Reglament els temes relacionats a la regulació de les concessions d'aprofitament de pesca i l'apartat dels centres de recuperació. En el cas de les concessions de l'aprofitament pesquer, el Departament i el mateix Consell consideren que la situació actual de la pesca continental a Catalunya no requereix que la gestió de l'aprofitament pesquer de les zones de pesca controlada es realitzi mitjançant concessió.

El sector pesquer havia demanat al Govern la derogació de la totalitat del títol VI i l'article 37 de la Proposta de Reglament de la Llei d'ordenació sostenible de la pesca continental, que es troba en fase d'exposició pública i contempla privatitzar la pesca als rius així com la creació de centres piscícoles per repoblar qualsevol tram en concessió.

Pescadors Baro
Un parell de pescadors al riu Noguera Pallaresa, al seu pas per Baro, al Pallars Sobirà / Marta Lluvich 

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, ha dit que "no és voluntat" del departament d'Acció Climàtica ni fer concessions de trams de riu ni, molt menys, privatitzar els rius de Catalunya. Per aquest motiu, es retirarà el títol VI de la proposta de reglament.

Sanitjas ha explicat que es retirarà el títol VI i l'article 37 perquè creu que la millor manera de gestionar els rius és com s'està fent ara; amb una gestió unificada que realitza l'administració i que garanteix la conservació d'aquests espais i l'aprofitament sostenible de la pesca.

En referència a la tramitació per obtenir l'autorització dels centres de recuperació de fauna s'ha proposat també fer una modificació a l'esborrany del reglament. Així es suggereix que els centres de recuperació de la fauna en aigües continentals resten sotmesos al règim d'autorització aplicable als establiments d'aqüicultura previst a la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítima.

La pesca de riu, respectuosa amb el medi ambient i clau per les economies locals

El Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals és un òrgan consultiu del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals. Està integrat per representants dels departaments competents en matèria de pesca en aigües continentals, de l'Administració hidràulica, dels ens locals, de les universitats catalanes, de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, del sector turístic, de les entitats conservacionistes i cossos de seguretat.

La pesca als rius, llacs i embassaments de Catalunya evoluciona cap a una pesca sense mort, la lluita contra les espècies exòtiques i una activitat respectuosa amb el medi, clau per a les economies locals.