PLANS ESTRATÈGICS

El Govern inicia l'Agenda estratègica del Pirineu 2030 que l'ha d'orientar a un desenvolupament sostenible

El document se sotmetrà a un procés de participació ciutadana per recollir aportacions i necessitats del territori
Senderisme al Parc Natural de l'Alt Pirineu
photo_camera Uns senderistes al Parc Natural de l'Alt Pirineu / PNAP

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha donat compte al Consell Executiu d'aquest dimarts del primer document que marca l'inici de l'elaboració de l'Agenda estratègica del Pirineu amb horitzó 2030. Aquesta serà, a la pràctica, un full de ruta per orientar el desenvolupament sostenible de les comarques pirinenques els pròxims anys amb un segell i identitat pròpies. D'aquesta manera, s'engega un procés participatiu per elaborar una Agenda prèvia, és a dir, un document d'anàlisi de les potencialitats i reptes del territori. Aquest estarà obert fins el mes d’octubre i es desenvoluparà a partir d'un document d'avanç que ha rebut el vistiplau del Consell Executiu.

L'objectiu del Govern és orientar el futur sostenible del Pirineu, tant pel que fa a la seva població, garantint-ne l'arrelament, com a l'accés als serveis bàsics i la connectivitat física i digital. L'Agenda haurà d'ajudar a trobar nínxols de mercat per impulsar un model econòmic propi de desenvolupament sostenible, respectuós amb l'entorn natural i que situï les persones al centre de les decisions. El document es concretarà conforme es vagi desenvolupant al territori, tot prioritzant les accions més transformadores que funcionin com a tractores de l'economia, i en cogovernança des de les pròpies comarques del Pirineu.

La proposta inicial de l'Agenda fixa quatre pilars de debat, cadascun amb els seus objectius concrets. El primer té a veure amb les persones i la governança i vol definir accions per a l'arrelament de la població i la garantia d'accés als serveis bàsics, l'accés a l’habitatge, la creació de serveis mancomunats, la creació de l'Agència de desenvolupament dels territoris del Pirineu, el desplegament de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran o l'aplicació de l'Agenda rural i l'Agenda urbana de Catalunya. En aquest eix s'inclou també el desplegament d'un paquet legislatiu específic que passa per una nova Llei de muntanya, la Llei de territori i la creació d'un codi de legislació local que reculli la singularitat dels municipis rurals.

Dins l'àmbit de medi ambient i sostenibilitat s'inclou l'accés i l'ús sostenible, inclusiu i equitatiu als recursos naturals, la gestió dels boscos i sòls agrícoles, la potenciació d'una indústria verda, els parcs naturals com a porta d'entrada al Pirineu o el desplegament de les energies renovables i de les infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics. L'aprovació d'un Pla territorial sectorial de turisme al Pirineu completa aquest eix.

Mentre, pel que fa a desenvolupament econòmic i innovació, l'Agenda debatrà com aprofitar el patrimoni cultural i l'esport com a motor de desenvolupament, la creació del Museu virtual del Pirineu o les mesures per esdevenir un territori intel·ligent i aprofitar les possibilitats del teletreball per atreure talent. El Llibre blanc de les estacions de muntanya, aprovat el 2020, servirà per guiar la diversificació d'aquestes infraestructures.

Finalment, en mobilitat i connectivitat es parlarà de la millora de les infraestructures, l'arribada de la fibra òptica a tots els municipis i la garantia de cobertura de mòbil, els plans directors de mobilitat, la integració tarifària i el transport a la demanda, juntament amb el manteniment dels camins i el desplegament de la xarxa d’heliports públics H24. En conjunt, l'Agenda serà un procés de participació i concertació territorial a tots els nivells administratius i amb tots els agents del territori, amb la dinamització econòmica sostenible i l'arrelament de la població com a prioritats. Així, el document permetrà recollir i plasmar en un document les necessitats reals de les comarques pirinenques i, com a tal, serà la base sobre la què s'aprovarà la futura Estratègia del Pirineu, que fixarà les actuacions concretes per donar resposta a aquestes necessitats.