19.05.2022 |
Viure als Pirineus

PATRIMONI CULTURAL

El Govern crearà la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu

La nova comissió tindrà la seva seu a la Seu d'Urgell.
Catedral
Catedral de Santa Maria d'Urgell /gencat.cat
El Govern crearà la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu

El Govern ha modificat aquest dimarts el Decret que regula les comissions territorials del patrimoni cultural, per afavorir el debat i la transversalitat de les sessions d’aquests òrgans. Els canvis afecten la composició de les comissions, tret de la de Barcelona, que ara inclouran com a vocals el cap del servei competent en patrimoni cultural arquitectònic i el cap del servei competent en patrimoni arqueològic i paleontològic, i també un tècnic del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial corresponent. A més, el nou Decret permet constituir la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu (exclosa la Vall d'Aran), que fins ara gestionava la comissió territorial de Lleida.

Sant Climent de Tahüll(Foto: Sant Climent de Tahüll/ centreromanic.com)

Les comissions territorials del patrimoni cultural estableixen la representació de la Generalitat en aquests organismes per a la protecció i conservació del patrimoni arreu de Catalunya. Un altre dels canvis introduïts aquest dimarts estableix que els membres de les comissions territorials del patrimoni cultural no tenen dret a indemnitzacions per assistència a les reunions. El nou Decret també fixa que les comissions tenen competència sobre la demarcació de cadascun dels serveis territorials del departament competent en matèria de cultura, en els quals tenen la seu.

Estrena de la comissió de l'Alt Pirineu

El nou Decret autoritza la constitució de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu. Aquesta no s'havia arribat a crear perquè els Serveis Territorials de la Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran no són operatius, i a la pràctica, el patrimoni cultural s'ha vetllat des de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida.

Santa Maria de Mur

La nova comissió, amb seu a la Seu d'Urgell, actuarà en un àmbit territorial que correspon al de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. No així a la Vall d'Aran, ateses les competències transferides al Conselh Generau d’Aran també en matèria de patrimoni cultural.

"La riquesa, la importància i el volum del patrimoni de l’Alt Pirineu en tots els seus vessants, artístic, històric, arqueològic, arquitectònic, paisatgístic i etnològic justifiquen abastament la constitució d’aquesta comissió", indiquen des del Govern.

El Govern crearà la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu
Comentarios