IGUALTAT

Avui se celebra el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

La celebració d'aquest dia vol coordinar internacionalment l'organització d'activitats per incrementar la consciència sobre l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la fòbia a la intersexualitat.
dia-contra-homofobia
photo_camera Avui es celebra el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

Avui es celebra el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, jornada que commemora la desclassificació de l'homosexualitat com a malaltia mental per part de l'Organització Mundial de la Salut el 17 de maig de 1990.

La celebració d'aquest dia internacional té com a finalitat coordinar internacionalment l'organització d'activitats per incrementar la consciència sobre l'homofòbia, la transfòbia, la bifòbia i la fòbia a la intersexualitat. També pretén estimular l'interès de les autoritats i la població en garantir els drets LGTBI al món.

Catalunya registra 61 denúncies per LGBTI-fòbia durant el 2021, la majoria per homofòbia i transfòbia

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha presentat aquest dimarts, en la reunió del Consell Executiu, l’Informe sobre les denúncies i incidències per LGBTI-fòbia a Catalunya de 2021. Ho ha fet en el marc de la commemoració del Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia i en compliment de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta norma estableix la necessitat de disposar de dades estadístiques oficials per elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGBTI.

Segons recull l’informe, l’any 2021 es van registrar a Catalunya 61 denúncies per discriminació o violència contra persones LGBTI. La xifra representa una reducció de 22 casos respecte de l’any anterior, quan es va registrar el màxim nombre de denúncies dels últims anys (83), però en general es manté en els mateixos nivells que en els anys anteriors. Més de la meitat d’aquestes denúncies (55,7%) s’han tramitat per la via administrativa; són els casos en què la discriminació viscuda està tipificada a la Llei 11/2014 (insults, denegació de l'accés a un espai públic o privat, negació de tractament del nom sentit d'una persona trans, etc.). En un percentatge també significatiu, del 41%, les denúncies s’han tramitat per la via penal; les denúncies penals fan referència a possibles delictes d’odi (agressions, amenaces, danys a béns personals, etc.) i són derivades als Mossos d’Esquadra o a la Fiscalia de Delictes d’Odi. El 3,3% restant correspon a denúncies de fets que han tingut lloc en l’àmbit laboral i, per tant, han estat tramitades a través de la Inspecció de Treball de Catalunya.

lgtbi

La major part de les denúncies (93,4%) s’han produït a iniciativa de la víctima, una tendència que s’ha incrementat en els darrers anys (61% el 2019, i 73% el 2020). El 6,7% restant són denúncies iniciades d’ofici, en els casos en què l’Administració ha estat coneixedora d’un presumpte fet discriminatori. Pel que fa als motius de les denúncies, el 44,2% han estat per homofòbia, seguida de prop per la transfòbia (39,4%). En relació amb el perfil de les persones denunciants, la majoria són majors d’edat (89%) i corresponen als col·lectius d’homes gais (40,9%) i dones trans (36%).

En alguns casos, les denúncies que segueixen el procediment administratiu donen peu a processos de mediació, una eina que va més enllà de la sanció i que contribueix a la promoció de canvis socials i culturals profunds. La mediació possibilita un procés de reparació de la víctima, i permet també abordar amb la persona infractora la situació o els factors que han generat la situació discriminatòria.

Els processos de mediació s’han anat incrementant de manera progressiva —que no lineal— des de 2015, en què es van produir per a un 11,5% dels casos. El 2021, el percentatge de processos de mediació ha estat del 23,7% dels casos gestionats. En aquest sentit, cal continuar apostant pels processos de mediació com a mecanisme de resolució de les denúncies. Si realment es vol avançar cap a la igualtat real i efectiva, és necessari poder abordar a fons els factors que generen una determinada situació discriminatòria.

Les incidències s’incrementen en un 25%

A diferència de les denúncies, que s’han reduït respecte de 2020, les incidències s’han incrementat en un 25%, i han arribat a 167 al 2021. Les incidències són els casos en què el presumpte fet discriminatori no es correspon amb cap figura tipificada a la Llei 11/2014, o en què la persona afectada no desitja tramitar una denúncia, sinó que el que vol és evitar que la situació que ha viscut es torni a repetir. La majoria de les incidències registrades s’han produït en l’àmbit sanitari (30%) i en l’educatiu (28%).

L’augment de les dades d’incidències ha de valorar-se com un fet positiu, perquè demostra que cada cop hi ha una major conscienciació de la ciutadania respecte dels seus drets, i per això les persones acudeixen a l'Administració quan consideren que aquests han estat vulnerats.

Dues de cada tres incidències (65%) han estat presentades per homes i dones trans. És destacable que, en el cas de les incidències, el perfil de les persones afectades menors d’edat representa un percentatge significativament més alt que en el cas de les denúncies, i arriba fins al 32,4%.

La xarxa SAI, principal via d’entrada de denúncies i incidències per LGBTI-fòbia

L’informe presentat aquest dimarts refereix el creixement i la consolidació de la xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI arreu de Catalunya. Tant en el cas de les denúncies com de les incidències, els SAI són la principal via d’entrada. A mesura que aquests serveis s'han anat desplegant pel territori, s'han anat consolidant com a punt de referència de les persones LGBTI. En aquest sentit, gairebé la meitat de les denúncies i el 55% de les incidències registrades el 2021 han estat comunicades a través de SAI.