29.11.2022 |
Viure als Pirineus

FERROCARRIL

El Govern estudia una línia de tren-tramvia entre Andorra-la Seu d’Urgell i Alp

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha licitat la redacció del document que permetrà analitzar dos nous trams ferroviaris: la Seu d’Urgell-Andorra; i la Seu d’Urgell-Alp. 
Estació Urtx Alp 2
Estació d'Urtx Alp, a la Cerdanya / Bernat Borràs /trenscat.cat
El Govern estudia una línia de tren-tramvia entre Andorra-la Seu d’Urgell i Alp

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha licitat la redacció de quatre documents per analitzar la factibilitat de quatre noves línies de tren-tramvia en diversos punts del país: l'Alt Pirineu, les Terres de l’Ebre, el Bages i la Costa Brava. Aquests informes determinaran les potencialitats de les diverses xarxes tramviàries analitzades per tal d’incloure-les, si s’escau, en els diferents planejaments territorials.

L’impuls d’aquests informes respon a la voluntat del Govern de configurar la mobilitat futura del país tenint en compte nous centres d’activitat que necessitaran de la configuració de transports amb una visió diferent de la visió tradicional que considera, principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana. En tots els casos, es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris del servei. El termini de redacció de les anàlisis és de 9 mesos, excepte la de la Costa Brava, que és de 12.

  • Ferrocarril del Pirineu: Amb una longitud aproximada de 57 km, s’analitzarà el traçat de connexió transpirinenca entre Andorra-la Seu d’Urgell i Alp, amb l’objectiu d’establir una connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa. El tram català, a banda d’enllaçar la Seu d’Urgell amb Andorra, transcorreria per la vall del Segre fins a Alp, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona com amb França. Per a una bona connexió amb Barcelona caldrà, d’una banda, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i, de l‘altra, renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts de creuament. El traçat contemplarà dos trams: la Seu d’Urgell-Andorra; i la Seu d’Urgell-Alp. L’import de licitació és de 171.000 euros
Estació Urtx Alp 2
Estació d'Urtx Alp, a la Cerdanya / Bernat Borràs /trenscat.cat
  • Tren-tramvia de les Terres de l’Ebre: Es realitzarà una proposta de traçat de connexió entre Roquetes-Tortosa, l’Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar amb una freqüència inferior als 15 minuts. La longitud estimada és de 41 km. Així mateix, es preveurà tant la intermodalitat com la connexió amb altres serveis ferroviaris a l’estació de l’Aldea per tal que esdevingui una ròtula ferroviària de connexió de les Terres de l’Ebre amb València, Tarragona i Barcelona. El traçat ha de contemplar dos trams: d’una banda la connexió Roquetes – Tortosa - l’Aldea, i de l’altra, l’Aldea – Amposta - la Ràpita - Alcanar. L’import de licitació és de 122.100 euros.
     
  • Tren-tramvia del Bages: En aquest cas, ja existeix un estudi informatiu sotmès a informació pública l’any 2009. Per tant, el que ara es licita és l’anàlisi per adaptar-lo i desenvolupar-lo amb el màxim grau de detall possible. S’analitzaran els dos ramals des de Manresa: un cap a Súria i l’altre cap a Sallent, que actualment s’utilitzen exclusivament per al transport de mercaderies, contemplant, en el segon cas, que en una segona fase pugui tenir continuïtat fins a Berga. Així mateix, s’inclourà la connexió de Manresa amb el Nou Congost i Sant Joan de Vilatorrada. La longitud aproximada serà d’uns 38 km preveient els següents trams: Sistema urbà Manresa-Sant Joan de Vilatorrada; ramal fins a Súria; ramal fins a Sallent i Berga. L’import de licitació és de 75.800 euros.
     
  • Tren-tramvia de la Costa Brava: Es realitzarà una proposta de traçat de connexió dels diferents municipis al voltant del massís de les Gavarres, amb una freqüència inferior als 15 minuts i contemplant possibles ramals i les corresponents fases d’execució. Els dos principals ramals seran la connexió amb l’aeroport Girona-Costa Brava i el ramal Girona-Banyoles i Olot. En aquest sentit, caldrà també resoldre la connexió interurbana del sistema urbà Girona-Sarrià de Ter, arribant a Santa Eugènia, Fontajau i Montilivi. El traçat que s’estudiarà tindrà una longitud aproximada de 144 km. L’import de licitació de l’anàlisi és de 431.700 euros.

 

El Govern estudia una línia de tren-tramvia entre Andorra-la Seu d’Urgell i Alp
Comentarios