RAMADERIA

Agricultura abona els ajuts directes de la PAC al sector oví i cabrum de 2019

El Govern abona un import total 382.270 euros a 941 beneficiaris.
Pla general de la pastora Anna Plana amb el seu ramat d'ovelles a la Vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, l'11 de març del 2020. (horitzontal)
photo_camera La pastora Anna Plana amb el seu ramat d'ovelles a la Vall d'Àssua, al Pallars Sobirà / Marta Lluvich

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) farà efectiu, el proper 9 d'abril, el pagament del 10% restant dels imports dels ajuts directes associats ramaders a les explotacions d'oví, de cabrum, i d'oví i cabrum amb drets especials de 2014, per un import total 382.270 euros a 941 beneficiaris. Aquests ajuts es desglossats en: ajut associat a explotacions d'oví ascendeix a 315.289 euros (630 beneficiaris), ajut associat a explotacions de cabrum suma 22.404 euros (274 beneficiaris) i ajut associat a explotacions oví i cabrum amb drets especials 2014 ascendeix a 44.577 (37 beneficiaris). En total, juntament amb el primer pagament, que es va efectuar el 14 de febrer, aquesta campanya s'haurà pagat 3.632.053 euros.

El pagament d'aquests imports es fa un cop han estat publicats els imports unitaris definitius per cap de bestiar publicats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA).

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), són finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins a l'aixecament de l'estat d'alarma imposat per l'estat mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l'aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s'informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents i del termini per a la presentació de recurs d'alçada, si escau.

comentaris