06.07.2022 |
Viure als Pirineus

CAÇA

Adjudiquen els permisos de caça de les Reserves Nacionals del Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell per al 2021

Es van presentar 146 ofertes i ell valor total de l’adjudicació va ser de 105.460,22 €.
Reserva_Nacional_de_Caça_Cadí
Reserva Nacional de Caça Cadí
Adjudiquen els permisos de caça de les Reserves Nacionals del Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell per al 2021

El dimecres 14 d’abril es va dur a terme al Consell Comarcal de la Cerdanya la sessió de la mesa per a l’adjudicació dels permisos de la Reserva Nacional de Caça del Cadí i de la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya-Alt Urgell corresponents a l’any 2021.

De la Reserva Nacional de Caça del Cadí, de la categoria d’isard selectiu s’han presentat un total de 75 ofertes, de les quals 38 s’han adjudicat (16 a l’Alt Urgell, 6 al Berguedà, 10 a la Cerdanya i 6 al Solsonès). De la categoria d’isard trofeu s’han presentat 12 ofertes, de les quals 9 s’han adjudicat (4 a l’Alt Urgell, 2 al Berguedà i 3 a la Cerdanya), quedant 3 permisos deserts (1 al Berguedà, 1 a la Cerdanya i 1 al Solsonès).

De la categoria de cabirol trofeu s’han presentat 3 ofertes, sent totes adjudicades (1 a l’Alt Urgell i 2 a la Cerdanya) i quedant dos permisos deserts (1 a l’Alt Urgell i 1 a la Cerdanya); mentre que de la categoria cérvol trofeu s’han presentat 1 oferta, que s’ha adjudicat l’únic permís disponible (Berguedà).

De la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya-Alt Urgell, de la categoria d’isard selectiu s’han presentat un total de 40 ofertes, de les quals 30 s’han adjudicat. De la categoria d’isard trofeu s’han presentat 6 ofertes, adjudicant-se 4 permisos i quedant-ne 2 de deserts; mentre que de la categoria de cabirol trofeu s’han presentat 9 ofertes, de les quals 4 s’han adjudicat.

En total, es van presentar 146 ofertes (91 a la Reserva del Cadí i 55 a la de Cerdanya-Alt Urgell) per a 94 permisos, dels quals 89 van ser adjudicats i 5 van quedar deserts. El valor total de l’adjudicació va ser de 105.460,22 €.

La sessió va tindre lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal de la Cerdanya i la Mesa va estar integrada per: Roser Bombardó, presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya; Jordi Ruiz Olmo, en representació de la Reserva de Caça del Cadí i de la Junta de la Reserva de Caça de Cerdanya-Alt Urgell; Marta Sala, com a tècnica de les Reserves de Caça del Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell; Antonio Macias, com a secretari del Consell Comarcal de la Cerdanya; Àngels Robert, com a interventora del Consell Comarcal de la Cerdanya; i Roser Aduà, com a secretària interventora del Consell Comarcal de la Cerdanya.

A més, hi van assistir: Esteve Avellanet, alcalde de Meranges; Josep Pujol, Cap de l’àrea bàsica dels Agents Rurals de la Cerdanya; Carol Nabau, gerent del Consell Comarcal de la Cerdanya; Pep Llamas, conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà; i Elvira Pous, administrativa del Consell Comarcal de la Cerdanya.

Adjudiquen els permisos de caça de les Reserves Nacionals del Cadí i de Cerdanya-Alt Urgell per al 2021
Comentarios