17.05.2022 |
Viure als Pirineus

Traginers del Pirineu recupera la tracció animal en treballs forestals, agrícoles o de porteig al Pallars

Es tracta d'un ofici tradicional i sostenible que volen que es torni a tenir en compte

foto_3160254
Un cavall fent tasques agrícoles llaurant un camp, el dia 23 de desembre del 2016.
Traginers del Pirineu recupera la tracció animal en treballs forestals, agrícoles o de porteig al Pallars

Traginers del Pirineu és una empresa que està recuperant la tracció animal per la realització de treballs forestals, agrícoles o de porteig de materials en zones de difícil accés. El Pau Martí i el David Cabrera són dos joves que han apostat per aquesta pràctica en considerar-la més neta i amb menys impacte sobre el medi que altres més mecàniques. Durant el seu primer any de creació ja han realitzat tasques forestals al bosc, preparació de la terra en vinyes o de transport de material en refugis de muntanya. L'animal que utilitzen per a cada tasca depèn de l'exigència de la feina i disposen de cavalls, eugues, mules i rucs. David Cabrera ha explicat que són molt poques les empreses que es dediquen a aquesta feina i ha afegit que Traginers del Pirineu ha apostat per recuperar aquest ofici tradicional i sostenible pels múltiples avantatges respecte als tractors i altres màquines de motor.

L'ús d'animals per al desembosc és una pràctica que va quedar marginada per la progressiva introducció de maquinària pesant en els treballs forestals. Ara, el Pau i el David han fet el procés a la inversa i han relegat els tractors i motocultors i els han substituït per l'Àrnica i el Brillant, entre altres. Són una euga i un cavall que arrosseguen troncs dels boscos, traginen paquets fins a refugis, llauren horts o netegen camps de vinya. Els animals poden accedir a terrenys abruptes on per la maquinària és difícil accedir-hi.

Pau Martí ha explicat que la tracció animal és una modalitat de treball que sintonitza totalment amb llocs de protecció especial com els Parcs Nacionals i els Parcs Naturals i per això demana una major aposta d'aquests ens per aquesta pràctica. Martí ha insistit a trencar el tòpic que la tracció animal és un ofici relegat al passat i ha animat a institucions i particulars a apostar per aquesta tècnica neta i econòmica. En cap cas es tracta de substituir la maquinària però sí de complementar-la.

El resultat al bosc on s'han tret els troncs amb animals o amb màquines és evident. Les màquines deixen les marques de les rodes a terra i els animals pràcticament no deixen marca de la seva presència. La contaminació també és un dels factors a favor de la tracció animal. A nivell agrícola, els resultats en camps treballats amb animals són sorprenents, ha explicat el Pau.

En països com França, Anglaterra o Bèlgica es torna a considerar la utilització d'una tracció animal moderna com a alternativa agronòmica, ecològica, econòmica i social per a desenvolupar certs treballs. Traginers del Pirineu aposta perquè això també succeeixi al nostre país i es tingui en consideració la recuperació de la tracció animal.
 

Traginers del Pirineu recupera la tracció animal en treballs forestals, agrícoles o de porteig al Pallars
Comentarios