Traginers del Pirineu recupera la tracció animal en treballs forestals, agrícoles o de porteig al Pallars

Es tracta d'un ofici tradicional i sostenible que volen que es torni a tenir en compte

foto_3160254
photo_camera Un cavall fent tasques agrícoles llaurant un camp, el dia 23 de desembre del 2016.

Traginers del Pirineu és una empresa que està recuperant la tracció animal per la realització de treballs forestals, agrícoles o de porteig de materials en zones de difícil accés. El Pau Martí i el David Cabrera són dos joves que han apostat per aquesta pràctica en considerar-la més neta i amb menys impacte sobre el medi que altres més mecàniques. Durant el seu primer any de creació ja han realitzat tasques forestals al bosc, preparació de la terra en vinyes o de transport de material en refugis de muntanya. L'animal que utilitzen per a cada tasca depèn de l'exigència de la feina i disposen de cavalls, eugues, mules i rucs. David Cabrera ha explicat que són molt poques les empreses que es dediquen a aquesta feina i ha afegit que Traginers del Pirineu ha apostat per recuperar aquest ofici tradicional i sostenible pels múltiples avantatges respecte als tractors i altres màquines de motor.

L'ús d'animals per al desembosc és una pràctica que va quedar marginada per la progressiva introducció de maquinària pesant en els treballs forestals. Ara, el Pau i el David han fet el procés a la inversa i han relegat els tractors i motocultors i els han substituït per l'Àrnica i el Brillant, entre altres. Són una euga i un cavall que arrosseguen troncs dels boscos, traginen paquets fins a refugis, llauren horts o netegen camps de vinya. Els animals poden accedir a terrenys abruptes on per la maquinària és difícil accedir-hi.

Pau Martí ha explicat que la tracció animal és una modalitat de treball que sintonitza totalment amb llocs de protecció especial com els Parcs Nacionals i els Parcs Naturals i per això demana una major aposta d'aquests ens per aquesta pràctica. Martí ha insistit a trencar el tòpic que la tracció animal és un ofici relegat al passat i ha animat a institucions i particulars a apostar per aquesta tècnica neta i econòmica. En cap cas es tracta de substituir la maquinària però sí de complementar-la.

El resultat al bosc on s'han tret els troncs amb animals o amb màquines és evident. Les màquines deixen les marques de les rodes a terra i els animals pràcticament no deixen marca de la seva presència. La contaminació també és un dels factors a favor de la tracció animal. A nivell agrícola, els resultats en camps treballats amb animals són sorprenents, ha explicat el Pau.

En països com França, Anglaterra o Bèlgica es torna a considerar la utilització d'una tracció animal moderna com a alternativa agronòmica, ecològica, econòmica i social per a desenvolupar certs treballs. Traginers del Pirineu aposta perquè això també succeeixi al nostre país i es tingui en consideració la recuperació de la tracció animal.