MUNICIPIS

El plenari de l'Ajuntament de Sort aprova el nou cartipàs municipal

El nou cartipàs ha revisat algunes àrees com la nova àrea d’igualtat, la participació o la sostenibilitat vinculada al turisme.
Sort cartipás
photo_camera Sort cartipás

El Ple de l'Ajuntament de Sort va aprovar, el passat 27 de juliol, el nou cartipàs muncipal, les remuneracions dels regidors per assistències a plens i comissions, així com el sou del regidor en dedicació completa, la representació a organismes supramunicipals i el calendari anual de celebració de plens.

El cartipàs que queda de la següent manera:

   
Cultura i Educació Pere Báscones
Promoció econòmica i comerç Baldo Lluís Farré
Turisme i sostenibilitat Pere Báscones
Urbanisme, serveis i obres públiques Jordi Gasia
Medi Ambient Baldo Lluís Farré
Agricultura, ramaderia i sector agroalimentari Baldo Lluís Farré
Joventut Adelaida Aytés
Salut, benestar social i igualtat Adelaida Aytés
Pobles Jordi Gasia
Hisenda i governació Maria Magdalena Barbero
Administració i règim interior Maria Magdalena Barbero
Comunicació, noves tecnologies i participació Pere Báscones
Esports Maria Magdalena Barbero

Dependran d’alcaldia les àrees transversals d’Habitatge, Transició ecològica i Projectes Estratègics.

El nou cartipàs i repartiment de regidories ha revisat el nom d’algunes àrees fent èmfasi en aspectes com els serveis, la nova àrea d’igualtat, la participació o la sostenibilitat vinculada al turisme, així com la intenció de vincular més el sector primari i l’agroalimentària a partir de projectes com la sala de desfer i el projecte Sobirà Dinàmic.

Es continua apostant per una regidoria de pobles i es treballarà des d’alcaldia i de manera conjunta amb temes transversals com l’habitatge, la transició ecològica o els grans projectes estratègics, com pot ser la participació de Sort en el Mundial de Piragüisme de 2027

Representacions

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Baldo Lluís Farré
Parc Natural de l’Alt Pirineu Baldo Lluís Farré
Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament Secundari  Pere Báscones
Consell Escolar del Col·legi d’Ensenyament Infantil i Primari Pere Báscones
Associació de Defensa Forestal Pic de l’Orri Baldo Lluís Farré
Consorci del Grup d’acció local Leader Pirineu Occidental Titular: Jordi Gasia
Suplent: Maria Magdalena Barbero 
Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran Baldo Lluís Farré
Comissió mixta de participació local del Pallars Sobirà, de l’àmbit de Ponent Adelaida Aytés
Associació d’Ens Locals de Muntanya dels Pirineus (AMPI) Baldo Lluís Farré
Associació de Municipis per la Independència Baldo Lluís Farré
Consorci Escola Itinerant Música i Dansa del Pallars Pere Báscones
Consell de participació Residència Adelaida Aytés

 

També es van aprovar actualitzacions de les remuneracions dels regidors per assistències a plens i comissions, així com el sou del regidor en dedicació completa (en aquest cas l’alcalde) i també un augment en les dietes i km. Tot es va fer pel fet que feia més de dues legislatures que aquestes quantitats no es tocaven i es va ajustar a la mitja d’altres ajuntaments de Pallars Sobirà i Jussà. Es podrà consultar tota aquesta informació al detall un cop estigui publicada al BOP.

També es va establir el calendari de plens ordinaris, cada dos mesos i es farien el tercer dimarts de cada mes parell a les 19h.