FONS FOTOGRÀFIC "MIQUEL PLANELLA I GIMÓ"

Cessió del fons "Miquel Planella i Gimó" a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Miquel Planella es va consagrar com a veritable cronista gràfic dels principals esdeveniments culturals i socials de la Seu d’Urgell. El seu fons constitueix l’agrupació fotogràfica més important de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell en relació amb el seu volum i un dels més importants des del punt de vista del seu contingut.

Miquel Planella i Gimó
photo_camera Miquel Planella i Gimó

En el marc del programa de regularització i formalització d’ingressos documentals endegat per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro d’una banda i els germans Carme i Jaume Planella de l’altra, han signat el contracte de cessió en comodat del fons del seu pare, en Miquel Planella i Gimó. El contracte formalitza tant la cessió i custòdia del fons com la utilització de la seva documentació amb finalitats d’investigació, recerca i difusió per part de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Un fons de prop de 150.000 imatges

El fons, que ha anat ingressant paulatinament a l’Arxiu Comarcal entre els anys 2012 i 2016, es troba integrat per 146.187 imatges, aproximadament, distribuïdes en 877 positius paper, fonamentalment en blanc i negre; 7.810 diapositives (color); 9.500 negatius fotogràfics en diferents formats (principalment 6x6 i pas universal); 60 pel·lícules en format súper 8; un conjunt de documents textuals la majoria dels quals partitures musicals així com un extraordinari volum d’imatges digitals que representen, aproximadament, 128.000 fitxers –una part destacada dels quals duplicats en un nombre de còpies indeterminades i en procés d’identificació- procedents tant de fotografies realitzades per Miquel Planella com del resultat de la digitalització i col·lecció de milers d’imatges de desenes de fons aliens d’entre els quals destaca pel volum i importància històrica una part dels fons fotogràfics de Guillem de Plandolit i Maravilla (Francesc Portella).

L'abast cronològic predominant de la documentació cobreix el període comprés entre les dècades de 1940 a 2010. A data del present contracte, el 100% de la documentació ja es troba digitalitzada de la qual un 15% ha de ser retocada digitalment per completar el procés i s'ha lliurat una còpia als seus propietaris, la senyora Carme Planella i Saldes i el senyor Jaume Planella i Saldes.

El fons Miquel Planella i Gimó constitueix l’agrupació fotogràfica més important de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell en relació amb el seu volum i un dels més importants des del punt de vista del seu contingut. En concret, l’interès global del fons ve determinat, entre altres aspectes, per la presència d’una àmplia diversitat de formats i suports fotogràfics (negatius, positius, diapositives, pel·lícules analògiques en diferents formats així com fitxers digitals) que testimonien l’evolució de la tecnologia en el camp de la fotografia al llarg de la història. Com a elements destacats del seu fons cal esmentar l’existència d’una col·lecció important de filmacions domèstiques (més de 50 pel·lícules) que representen la col·lecció més completa d’aquest tipus de contingut i suport de l’Arxiu Comarcal fins al moment; un volum destacat d'imatges relatives al període comprés entre les dècades de 1960 i 1970 -de canvi ràpid i constant de les formes de vida així com del paisatge de la comarca de l'Alt Urgell- i, especialment, dels anys compresos entre el 2000 i 2012 on Miquel Planella es va consagrar com a veritable cronista gràfic dels principals esdeveniments de la Seu d’Urgell.

Miquel Planella, un apassionat de la fotografia

L’interès de Miquel Planella per la fotografia s’inicia a l’adolescència, una afició que desenvoluparà al llarg de la seva vida i que el portarà a entrar en contacte amb altres fotògrafs alturgellencs d’una gran qualitat i destacada producció com ara Josep Maria Esclusa, Manel Duat, Santiago Mallol o Ramon Ingla, entre d’altres, en tant que membre de les antigues agrupacions fotogràfiques de La Salle, primer i, posteriorment, de la Seu d’Urgell. A la seva tasca fotogràfica –tot i que professionalment es va dedicar al sector de la banca al llarg de la seva carrera- cal afegir les seves facetes de recuperador de fons fotogràfics a través d’una tasca constant d’identificació i digitalització així com la de divulgador, a través de la publicació i difusió de fotografies en revistes locals i pàgines web així com de la cessió de còpies d’un nombre molt important d’imatges i documents a particulars, associacions i entitats culturals. Fruit del seu incansable treball, ha estat objecte de diverses entrevistes publicades en diferents mitjans de comunicació locals però també d’àmbit pirinenc entre els que destaquen les revistes Cadí-Pedraforca, Àgora cultural o Les Mesures.