06.12.2022 |
Viure als Pirineus

Repensar la Cerdanya

El Consell Comarcal de la Cerdanya, la Comunitat de Comuns Pirineus-Cerdanya, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus-Cerdanya (AECT), el Parc Natural Regional del Pirineu Català i l'Observatori del Paisatge de Catalunya van iniciar l'any 2013 un treball de reflexió amb la voluntat de pensar i planificar conjuntament el paisatge transfronterer de la Cerdanya.

cerdanyabas
Imatge de la Cerdanya. Foto: Jordi Bas.
Repensar la Cerdanya

Una de les darreres novetats del Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya és la creació d'una web pròpia. El nou portal, que té doble versió en català i en francès, té per objectiu fer més visible tota la informació del Pla de paisatge que es va generant. Destaca per una imatge atractiva i fotografies de gran qualitat. En portada es poden accedir als quatre apartats que expliquen el Pla: la Cerdanya com a paisatge transfronterer; els antecedents del pla –les primeres reunions es van iniciar el 2012–; els objectius i elements més destacats de l'instrument, així com els seus impulsors. Per altra banda, el menú superior disposa d'un apartat on es pot trobar la descripció i documentació de les accions en desenvolupament o que ja s'han realitzat. Finalment, la pàgina web també té un recull de premsa –que inclou mitjans audiovisuals, premsa escrita i digital, així com les notes de premsa generades pels impulsors del pla.

L'elaboració d'un web divulgatiu sobre el paisatge transfronterer de la Cerdanya amb el públic general com a destinatari i que permeti donar accés a tots els documents elaborats és, precisament, una de les sis accions previstes per a aquest 2015. També es treballa en un document d'orientacions pràctiques transfrontereres; accions formatives i jornades educatives transfrontereres; l'ampliació de la Wikipedra a les comarques nord-catalanes; la realització d'un mapa de paisatge transfronterer i la identificació i valorització de punts d'observació del paisatge de la Cerdanya.

La voluntat de pensar i planificar conjuntament el paisatge transfronterer de la Cerdanya aplega el Consell Comarcal de la Cerdanya, la Comunitat de Comuns Pirineus-Cerdanya, l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Pirineus-Cerdanya (AECT), el Parc Natural Regional del Pirineu Català i l'Observatori del Paisatge de Catalunya.

Repensar la Cerdanya
Comentarios