CRISI CORONAVIRUS

Puigcerdà reobre aquest diumenge el Mercat Setmanal

Es va suspendre per tal complir les mesures de distanciament social en motiu de la COVID-19
Mercat Puigcerdà
photo_camera Una parada del mercat setmanal de Puigcerdà/puigcerdà.cat

El Mercat Setmanal de Puigcerdà reobrirà aquest diumenge dia 10 de maig. El Mercat setmanal de Puigcerdà, que es va suspendre per tal complir les mesures de distanciament social en motiu de la COVID-19, oferirà - en un principi -productes bàsics d'alimentació.

Resum de les mesures econòmiques i fiscals a Puigcerdà a causa de la Covid-19

MODIFICACIÓ CALENDARI FISCAL 

  • Es modifica el calendari fiscal dels següents tributs: IBI urbana i rústica, impost de vehicles, taxes d’escombraries, clavegueram, guals i cementiri.
  • Rebuts no domiciliats (període voluntari): del 15 de maig al 15 d’agost.
  • Rebuts domiciliats i 1a quota rebuts fraccionats: 15 de juny.

 EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPALS 

Llar d’Infants Municipal: Fins el dia 12 de març, inclòs, es mantenen les quotes. La part proporcional de març ja pagada (del 13 al 31 de març) serà retornada a les famílies. En el cas dels infants que hagin utilitzat el servei de menjador entre els dies 1 i 12 de març, es retornarà a les famílies la part proporcional de la quota de març un cop descomptats els imports de menjador de l’1 al 12 de març. A partir del 13 de març en endavant, i fins que no es pugui reobrir la Llar d’Infants, ja no es cobra cap quota.

Taller d’Arts Municipal: Com que el rebut del mes de març ja es va cobrar, les classes no realitzades entre el 13 de març (data de tancament del Taller d’Arts) i el 31 de març es recuperaran un cop es pugui reobrir el servei. A partir de l’1 d’abril ja no s’estan girant nous rebuts pel banc.

Escola Municipal de Música Issi Fabra: Durant el mes de març es cobrarà el 50% de la taxa que els alumnes paguen habitualment. L’Ajuntament procedirà al retorn de l’altre 50% de la quota de març. A partir de l’1 d’abril, s’acorda una reducció del 75% de la quota (o la part proporcional en el cas dels períodes inferiors a un mes) per als alumnes que estan rebent algun tipus de seguiment a distància i/o han pogut realitzar part de l’activitat. En els casos en què no s’ha pogut fer cap seguiment a distància ni realitzar cap activitat, no es cobrarà cap quota.

Conservatori de Música dels Pirineus: Durant el mes de març es cobrarà el 50% de la taxa que els alumnes paguen habitualment. L’Ajuntament de Puigcerdà procedirà al retorn de l’altre 50% de la quota de març. A partir de l’1 d’abril, s’acorda el pagament d’una quota mensual de 52,63 € corresponent al preu d’una assignatura sola (o la part proporcional en el cas dels períodes inferiors a un mes), perquè s’està fent seguiment a distància dels alumnes i mantenint part de l’activitat formativa. Aquesta mesura s’ha acordat entre els ajuntaments de Puigcerdà, Berga i la Seu d’Urgell. 

ABONAMENTS APARCAMENTS MUNICIPALS I ZONA BLAVA

No s’estan cobrant les quotes dels abonats de la zona blava i de l’aparcament municipal del carrer Escoles Pies. 

MERCAT SETMANAL, TERRASSES I ALTRES OCUPACIONS DE VIA PÚBLICA

Durant les setmanes de tancament obligat no es cobraran les taxes del mercat setmanal, terrasses i altres ocupacions de via pública que no s’hagin realitzat. 

CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDÀ

A partir del mes d’abril, la quota de soci és del 25% de l’import normal. Les quotes d’activitats realitzades durant el mes de març també van ser reduïdes a la meitat dels seus imports normals. 

SERVEI MUNICIPAL D’AIGÜES (SOREA)

L'Ajuntament de Puigcerdà atendrà les peticions congelant el pagament de les factures de subministrament d’aigua emeses durant la vigència de l’estat d’alarma i posteriorment, finançant-les a 6 mesos sense interessos. Es pot sol·licitar als telèfons 900304070, 934953540 i 900816101, o al mail [email protected].

Com impacta la tarifa del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua reduïda en la meva factura? Els consums d’aigua dels mesos d’abril i maig tindran una tarifa de cànon reduïda al 50%, tant per consums domèstics com per a industrials i assimilables. A més, els usuaris que tinguin tarifa social del cànon, durant el mateix període de consum d’abril a maig, tindran cànon 0 en tots els trams i sigui quin sigui el seu consum. La bonificació va per data de consum i no per data de factura. Per tant, la ciutadania rebrà aquesta bonificació quan es facturin els consums d’abril i de maig. 

LLIURAMENT TARGETES MONEDER DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES BEQUES MENJADOR

A través de Protecció Civil de Puigcerdà, s’han lliurat les targetes moneder de les persones beneficiàries de les beques menjador. Aquestes targetes es van recarregant. En coordinació amb Generalitat i Consell Comarcal.