16.05.2022 |
Viure als Pirineus

El llibre de comptes de l'obra del Pont de Sant Martí (1328) restaurat

Seguint amb el programa de restauracions que porta a terme cada any l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, enguany s'ha restaurat una peça ben singular, un dels llibres de comptes de la construcció del pont de Sant Martí o “el Llibre de l’obra del pont d’Aravó” tal com van titular el volum l’any 1328.

Llibre
Llibre de comptes de l'obra del Pont de Sant Martí (1328).
El llibre de comptes de l'obra del Pont de Sant Martí (1328) restaurat

Es tracta d’un llibre medieval del fons de l’Ajuntament de Puigcerdà, que conté el detall dels ingressos i les despeses de la construcció del pont. Les anotacions comptables ens permeten veure amb gran detall tant les diferents fonts de finançament de l’obra com el pagament als artesans, mà d’obra no quilificada i proveïdors de materials de construcció.

La intervenció ha anat a càrrec de la restauradora Clara Alibés Marquès del taller de Conservació i Restauració de Document Gràfic de Moià. La restauració ha consistit en una neteja en sec del bloc de paper, desinfecció, consolidació i reintegració dels estrips i les grans llacunes de paper. El llibre tenia les darreres pàgines molt degradades i enganxades entre sí per efecte d’una mullena que va patir en el passat i la posterior aparició de fongs.

A part de la importància del contingut del text, el llibre està decorat amb dos dibuixos, a la primera i darrera pàgina, representant el pont i un personatge al seu damunt. Cada detall d’aquests dibuixos ens aporta una informació gràfica impagable sobre el segle XIV.

Per més informació: https://arxiucerdanya.wordpress.com/2019/07/17/el-llibre-de-comptes-de-lobra-del-pont-de-sant-marti-1328-restaurat/

El llibre de comptes de l'obra del Pont de Sant Martí (1328) restaurat
Comentarios