RESIDUS

El Govern subvenciona al Consell Comarcal de la Cerdanya per a la clausura del dipòsit controlat de Bellver

L'import de l'ajut és d'1,5 MEUR i s'atorga dins el Pla sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals
Abocador de Cortàs a Bellver de Cerdanya
photo_camera Abocador de Cortàs a Bellver de Cerdanya/laveudelacerdanya.com

El Govern ha autoritzat l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a atorgar una subvenció directa d'1,5 milions al Consell Comarcal de la Cerdanya per finançar la clausura del dipòsit controlat de Bellver de Cerdanya. Aquesta és una de les actuacions previstes al Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT). Així, l'ajut és una de les mesures contemplades al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en els casos en què per l'especificitat i les característiques del beneficiari o de l'activitat subvencionada, no és possible, de forma objectivable, promoure la concurrència pública.

L'autorització per part del Govern també s'atorga en compliment a aquesta llei, atès que l'import de la subvenció supera els 300.000 euros. Val a dir que una de les funcions del Consell Comarcal de la Cerdanya és la de promoure la millora ambiental del seu territori, mitjançant la construcció, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions necessàries per a la gestió de residus municipals.

comentaris