URBANISME

La Comissió d'urbanisme de l'Alt Pirineu emet un informe favorable a la construcció d'un centre comercial a Puigcerdà

El consistori de la capital cerdana impulsa una reducció d'habitatges al sector on es vol permetre aquesta superfície
Centre comercial La Pedregosa Puigcerdà
photo_camera Terrenys del Pla parcial del sector del camí de la Pedregosa a Puigcerdà

La Comissió territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu ha emès aquest dilluns un informe favorable sobre la modificació de planejament que impulsa l' Ajuntament de Puigcerdà per permetre la construcció d'un centre comercial al sector del camí de la Pedregosa. L'àmbit se situa al sud del nucli urbà, entre aquesta via i la carretera N-152, i ocupa la part central del mateix on també es preveu la construcció d'una escola. A banda dels usos comercials, també s'hi preveia la construcció d'habitatges però ara el consistori proposa substituir 112 d'aquests pisos per la nova superfície. Val a dir que la capital cerdana compta amb un excés de sostre residencial que difícilment s'esgotarà els pròxims anys. 

El Ple municipal de Puigcerdà va aprovar inicialment el 4 de març passat una modificació del Pla parcial del sector del camí de la Pedregosa per destinar part de la superfície residencial a centre comercial, amb una superfície de venda de 1.995 metres quadrats. La Comissió ha valorat l'ampliació de l'oferta comercial que això comportarà per a la capital cerdana, així com la creació de nous llocs de treball i l'impuls al desenvolupament d'aquest àmbit.

Pla de detall del plànol del planejament vigent al sector del camí de la Pedragosa de Puigcerdà i la proposta que ha rebut un informe favorable de la Comissió d'urbanisme de l'Alt Pirineu. Imatge facilitada pel TES el 8 de juny de 2020 (Horitzontal).

(Plànol amb el plantejament inicial, a l'esquerra, i el que finalment s'ha aprovat, a la dreta. / TES)

A més, es redueix l'impacte paisatgístic, ja que els habitatges previstos inicialment tenien una alçada de tres plantes i el centre comercial es limitarà a planta baixa més un pis, a banda del soterrani. També es guanya espai per a una zona verda pública que separarà el centre comercial de la nova escola, just al nord d'aquest. Finalment, es modifica el que es considera trama urbana consolidada del municipi per incloure aquest sector de la Pedregosa.

En el seu informe, la Comissió troba justificat l'interès públic de la proposta, supeditat a que el consistori obtingui tots els informes favorables sectorials que ha de sol·licitar. Així l'aprovació definitiva de la modificació del planejament per fer possible el centre comercial correspon al Ple municipal. La Comissió de l'Alt Pirineu  s'ha celebrat de forma telemàtica a conseqüència de la Covid-19.