16.05.2022 |
Viure als Pirineus

CERDANYA

Així ha evolucionat el pla de Rigolisa amb la construcció de l’hospital transfronterer

Font: Google Earth / Elaboració pròpia

Així ha evolucionat el pla de Rigolisa amb la construcció de l’hospital transfronterer

Un els elements que ha modificat de forma més substancial l’urbanisme de Puigcerdà els darrers anys ha estat la construcció de l’hospital transfronterer, batejat com a Hospital de Cerdanya, al pla de Rigolisa. El projecte es va començar a gestar a finals de la dècada dels 90 del segle passat i el 2007 es va signar l’acord entre les administracions catalana i francesa  per tirar-lo endavant. Les obres van començar el 2009 i van acabar el 2012. Una actuació que va comportar, en paral·lel, un procés d’urbanització de l’entorn per tal de permetre-hi l’accés rodat.

En aquest vídeo, elaborat a través de les imatges històriques de què disposa Google, es pot observar l’evolució de les obres i com aquestes han modificat substancialment l’aspecte d’aquest indret de Puigcerdà.

Així ha evolucionat el pla de Rigolisa amb la construcció de l’hospital transfronterer
Comentarios