06.12.2022 |
Viure als Pirineus

SERVEIS SOCIALS

Els Serveis Socials de l'Alta Ribagorça atenen una població sobreenvellida del 36% i una taxa de solitud del 47,23%

Majoritàriament són dones, d'entre 75 i 79 anys, vídues, que viuen soles, sense persones a càrrec i amb pocs estudis
Gent Gran Alta Ribagorça
Festa dels majors de 85 anys a l'Alta Ribagorça/CCAR
Els Serveis Socials de l'Alta Ribagorça atenen una població sobreenvellida del 36% i una taxa de solitud del 47,23%

L'estudi anual de l'empresa ABD (Associació Benestar i Desenvolupament) que gestiona la residència i Centre de Dia del Pont de Suert i presta el servei d'atenció domiciliària a la comarca indica que el 81,94% de les persones usuàries del servei són gent gran. Dins aquest col·lectiu, el 36,11% correspon a una població sobreenvellida amb edats compreses entre els 86 i 95 anys i el 44,45%, el gruix més gran, entre els 66 i 85 anys. L'informe també indica que el 47,23% de persones viuen soles. Uns nivells de soledat que supera els del territori espanyol amb un 33,4%. L'estudi dibuixa un perfil femení, d'entre 75 i 79 anys, vídua, que viu sola, que no té altres persones a càrrec i amb un nivell baix d'estudis.

Aquestes són algunes de les dades que recull l'informe elaborat arran del conveni signat el juny del 2019 entre el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i ABD per tal d'analitzar les causes i efectes de la soledat no desitjada en persones més grans de setanta anys que viuen a l'Alta Ribagorça.

Maria José Erta: "Les institucions, entitats i espais públics han de ser un factor protector i s'han de poder reconvertir en espais intergeneracionals".

Malgrat que es requereixen més estudis qualitatius per identificar la soledat no desitjada, s'ha observat que el 68% de les persones enquestades pateixen aquesta situació, de les quals el 36% declaren patir soledat i el 32% mostren la presència de soledat indirecta.

Entre les conclusions, els investigadors destaquen que la família és una mesura preventiva davant la soledat. En l'àmbit rural, s'observa un menor sentiment de soledat a causa de la proximitat de la xarxa familiar i especialment la veïnal. La televisió, els animals de companyia i les passejades es fan servir com a eines per espantar la soledat. L'estudi també revela que es tendeix a autojustificar la soledat com una part de la vida, defensant l'absència de familiars a causa de la cura dels fills, la feina o llunyania geogràfica.

Per tal de combatre la soledat, es proposen certes mesures: incentivar el voluntariat, protocols de detecció i seguiment, promoure els intercanvis intergeneracionals, promoure espais oberts a la comunitat o implantar habitatges tutelats o amb serveis per a la gent gran.

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, ha dit que "les institucions, entitats i espais públics han de ser un factor protector i s'han de poder reconvertir en espais intergeneracionals".

Els Serveis Socials de l'Alta Ribagorça atenen una població sobreenvellida del 36% i una taxa de solitud del 47,23%
Comentarios