Progrès de les Valls d'Aguilar presenta al·legacions als pressupostos del 2015

El grup IVA-PM Progrès del municipi de les Valls d'Aguilar ha presentat al·legacions als pressupostos del 2015 ja que consideren que "s'ha de complir la legalitat, no es pot votar un pressupost que l’alcaldessa s’ha fet a mida i en benefici propi i, a més, en un ple extraordinari a les deu del matí".

Segons IVA-PM Progrès, "l’alcaldessa, Rosa Fàbrega, inclou al pressupost la venda de la casa comunal situada al nucli d’Argestugues, tot i saber que és il·legal ja que un bé comunal no es pot vendre sense desafectar i això s’ha de fer per acord de ple i exposicions públiques ja que no és un bé patrimonial sinó que és un bé comunal". "L'alcaldessa incorpora al pressupost el cobrament de la sentència més els interessos sense que s’hagi debatut a cap ple i no incorpora el retorn dels lloguers cobrats per ella i la seva família durant 15 anys per la finca comunal i interessos corresponents ni tampoc els diners que ha de pagar Argestugues SL a l’ajuntament per la condemna a costes a Argestugues SL (propietat de l’alcaldessa Rosa Fàbrega i la seva família )".

Des de Progrès asseguren que van demanar "un ple extraordinari l’onze de novembre del 2014 i, a dia d’avui, l'equip de govern encara no l’ha convocat de manera que en no convocar el ple, aquest queda convocat automàticament, i el secretari per llei l’hauria d’haver convocat en el termini indicat".

Finalment, des del grup de l'oposició a l'ajuntament asseguren que "l'alcaldessa Rosa Fàbrega i el tinent d’alcalde, Bernard Peter Krenguel, no podien votar ja que són part interessada però van votar igualment. El nostre grup va demanar al secretari que constés literalment a l’acta i el nostre grup ho va posar en coneixement del ple i del secretari, tot i així l’alcaldessa i el tinent d’alcalde voten per aconseguir guanyar la votació, ja que si no haguessin votat el pressupost s’hauria retirat".