EQUIPAMENTS

Tres mesos després de la data límit, la Seu d'Urgell segueix sense cedir els terrenys per al nou hospital

L'1 d'octubre de 2021, la Generalitat va demanar per escrit a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la cessió d'un terreny per a construir-hi el nou Hospital Comarcal i va fixar la data del 31 de març de 2022 com a termini límit per a rebre els terrenys.
Terrenys SUD 1 Hospital
photo_camera Terrenys per al nou hospital comarcal, a tocar del parc de bombers de la Seu d'Urgell / FS

El Ple municipal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, celebrat aquest dilluns, no va adoptar cap acord en relació a la cessió dels terrenys al Departament de Salut per a la construcció del nou Hospital Comarcal. Així doncs, quan ja es compleixen tres mesos de la data límit marcada pel Departament de Salut, el consistori urgellenc segueix sense fer efectiva la cessió dels terrenys que ha de permetre la construcció del nou centre hospitalari comarcal. El plenari no va tractar ni informar en cap moment de la situació administrativa en què es troba el procediment urbanístic del SUD-1, on es voldria aixecar l'equipament sanitari, i tampoc de quan aquestes parcel·les seran de propietat municipal.

Fa nou mesos que Salut va demanar els terrenys

L'1 d'octubre de 2021, la Generalitat va presentar a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través del Servei Català de la Salut, un escrit demanant la cessió d'un terreny per a construir un nou Hospital. Salut va establir la data del 31 de març de 2022 com a termini límit per a la cessió dels terrenys. També va fixar la finalització de les obres del nou equipament hospitalari amb data de 31 de desembre de 2023 per a poder rebre finançament amb càrrec als fons europeus Next Generation.  Aquesta data, a hores d'ara, és del tot inviable i caldrà veure quina és la posició del Departament de Salut i si, en conseqüència, perillen els fons Next Generation degut als incompliments dels terminis per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Terreny nou Hospital la Seu 2
Terrenys on es vol construir el nou hospital comarcal, a tocar del parc de bombers de la Seu d'Urgell / FS

El Departament de Salut no podrà iniciar el concurs per a la redacció del projecte tècnic del nou hospital fins que no s'hagi aprovat definitivament la reparcel·lació del SUD-1, a tocar del Parc de Bombers, i les parcel·les s'hagin inscrit al Registre de la Propietat. A hores d'ara el procés administratiu del projecte urbanístic encara no ha finalitzat i tampoc no s'ha produït l'aprovació definitiva de la reparcel·lació. Segons fonts municipals, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) i el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, titular de la N-260, encara no haurien fet arribar al consistori urgellenc el seu informe favorable i, a més, exigeixen la incorporació de diverses modificacions al projecte, la qual cosa endarreriria encara més l'aprovació definitiva.

SUD-1
Plànol del pla parcial SUD-1 /Ajuntament de la Seu d'Urgell

Dues grans superfícies comercials

Amb l'objectiu de cedir el terreny al CatSalut per a la construcció del nou hospital comarcal, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar la modificació del pla parcial del SUD-1, al costat del parc de bombers de la Seu d’Urgell. Aquest desenvolupament urbanístic comportarà la construcció de dues grans superfícies comercials. D’aquesta manera, el sector SUD-1 tindrà dues àrees diferenciades separades per la carretera N-260. A la part sud del sector, de titularitat pública, és on el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tindria previst construir el nou hospital comarcal, mentre que la part nord del sector, de titularitat privada, està reservada per a les dues grans superfícies comercials. 

Terrenys municipals a l'Horta del Valira

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no tenia necessitat d'iniciar el desenvolupament de la zona urbanística del SUD-1, amb el que això comporta, perquè ja disposava d'uns terrenys de titularitat municipal a la zona de l'Horta del Valira que complien amb tots els requisits i que podia oferir a la Generalitat d'un dia per l'altre, sense dilacions. L'equip de govern municipal, però, va optar per desdir-se de l'acord consensuat del PGOU de 2002 i ubicar en aquests terrenys el nou edifici de l'INEFC-Pirineus, a l'altre extrem de la ciutat i allunyat de la zona d'equipaments esportius. 

Pla obert d'uns terrenys de titularitat municipal situats a l'Horta del Valira de la Seu d'Urgell i on es veu, al fons, diversos edificis del barri de Santa Magdalena. Imatge del 10 de setembre de 2021. (Horitzontal)
Terrenys de titularitat municipal situats a l'Horta del Valira de la Seu d'Urgell i on es veu, al fons, diversos edificis del barri de Santa Magdalena / ACN

El CatSalut manté una reserva de 44'30 MEUR

El CatSalut manté una reserva de 44'30 MEUR dels fons europeus Next Generation per a la construcció del nou Hospital Comarcal de la Seu d'Urgell, però cal que el consistori urgellenc compleixi i cedeixi els terrenys de manera imminent. Salut ja ha enllestit el pla funcional del futur equipament hospitalari que millorarà l’atenció als pacients, incrementarà el número i el tipus de proves diagnòstiques que es duen a terme actualment i alhora s’evitaran desplaçaments. El pla funcional també apunta que el centre potenciarà l’hospitalització domiciliària i integrarà els serveis de rehabilitació, la unitat sociosanitària i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).