L'Ajuntament de la Seu prepara un 'pis pont' per a casos de desnonaments

Des de fa temps està treballant en diferents aspectes en matèria d’habitatge amb l'objectiu d’afrontar, des d’una nova perspectiva, la problemàtica habitacional que sofreixen persones i famílies de la ciutat.

L’Ajuntament urgellenc va encarregar un estudi de detecció d’habitatge buit a la Seu d’Urgell (parc vacant d’habitatge) per tal d’esbrinar quantes propietats desocupades hi ha al municipi i així saber quines d’aquestes es podrien arribar a destinar a habitatge social. L'estudi ja ha arribat al final de la primera fase i ara només cal veure quines d'aquestes vivendes són propietat d'entitats bancàries o d'empreses promotores i quines són de propietat privada.

Col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya

Entre les accions que, paral·lelament s’estan duent a terme per fer front al conflicte de la manca d’habitatge de lloguer social, s’hi troba la petició formal realitzada per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, a la Secretaria General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per tal que el municipi alturgellenc pugui ser receptor de pisos provinents de llançaments per destinar-los a lloguer social.

A banda, fa pocs dies s’ha signat el primer conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per a l’obtenció de vivendes a través de la mesa d’emergència, organisme on s’acudeix quan hi ha algun cas de desnonament urgent.

Cal destacar, a més, el treball permanent del Consorci d’Atenció a les Persones i de l’àrea d’habitatge de l’Ajuntament de la Seu que s’ocupen de la tramitació dels ajuts de Lloguer just i de les Prestacions econòmiques urgents especials. A aquesta modalitat d’ajuts cal sumar-hi els concedits des del propi Consorci d’Atenció a les Persones per fer front tant a les emergències en l’àmbit de l’habitatge com de la pobresa energètica. 

Recurs d’urgència per situacions de desnonament

En les properes setmanes l’Ajuntament de la Seu disposarà d’un habitatge que farà les funcions de “pis pont” per casos de pèrdua de la vivenda habitual a l’espera de l’obtenció d’un pis d’emergència o d’altres tipologies d’habitatge. Aquesta modalitat de vivenda, novetat al municipi, serà gestionada pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i portaveu del Consorci, Anna Vives, ha manifestat que fa temps que estan treballant per disposar-ne un i en el moment que han vist la possibilitat, han fet les gestions necessàries per a obtenir-lo.

comentaris