La Seu d'Urgell

Compromís es compromet a crear la regidoria de la dona per afavorir la plena igualtat d’oportunitats en tots els àmbits

Compromís X La Seu aposta amb fermesa pel dret de les dones amb el fitxatge de Carlota Valls, que serà la responsable de gestionar la regidoria de la dona. Aquesta regidoria es crea per aconseguir tres objectius: vetllar pel compliment dels drets de les dones, treballar per prevenir qualsevol discriminació i violència sobre les dones i, en tercer lloc, garantir que qualsevol dona que pateixi una situació de violència rebi l'atenció més adequada.

Ordeig i Valls (2)
photo_camera Carlota i Ordeig, a la Seu.

Compromís considera que des de l’administració cal vetllar per a que aquests drets fonamentals siguin respectats, així com prevenir i actuar en el cas que aquests drets siguin vulnerats. "Tota dona, tingui l'edat que tingui, té dret a la igualtat d'oportunitats en tots els àmbit de la societat: acadèmic, professional, laboral, social, cultural, esportiu, econòmic... i dret en el accés, en el desenvolupament, en la presència i en la visibilitat. Tota dona té dret a decidir lliurement sobre la seva sexualitat i sobre la seva maternitat, i a que el seu cos i la seva personalitat siguin respectats lluny d'estereotips. Qualsevol incompliment d'aquests drets ens situa en una discriminació per raó de gènere", segons Compromís X La Seu.

Prevenir situacions de discriminació i violència requereix mesures concretes i actuacions en tots els àmbits on aquestes situacions es poden donar. Centres educatius, empreses, associacions, clubs esportius, institucions, administracions…han de treballar conjuntament per aconseguir un model de relació d’igualtat entre homes i dones, així com disposar d’un pla d’actuació concret que permeti actuar amb eficiència quan es dona una situació d’abús, de discriminació o de violència.

Carlota Valls declara que “aquesta regidoria pretén ser el punt de referència on tots els agents implicats trobin pautes concretes a seguir, espai on treballar conjuntament i un lloc on qualsevol dona en situació vulnerable o que hagi estat violentada trobi l’atenció que es mereix per poder superar la situació viscuda i recuperar les regnes de la seva vida”.