Opinió

Pressupostos participatius, del tot?

L’Ajuntament de la Seu d´Urgell fa tres anys que convoca a la ciutadana a uns pressupostos participatius on s’hi destina la quantitat de 100.000 euros. Qualsevol persona del municipi pot fer propostes que, posteriorment passaran una valoració tècnica i, si s’escau, formaran part de les seleccionades per tal que la ciutadania pugui votar les que creu  més adients.

El grup municipal d´ERC estem plenament d’acord amb aquest tipus de propostes, que donen veu i vot a la població i canvien el funcionament i la visió de l´actual forma de fer política, en general. Creiem fermament en la participació ciutadana, les consultes populars i els referèndums.

És per això, que no entenem vàries coses d’aquests Pressupostos Participatius, com per exemple, que departaments de l’Ajuntament hi realitzin propostes. Entenem que, si una determinada àrea creu convenient la realització d’una inversió concreta, el moment on cal pressupostar-la és en l’elaboració general del pressupost anual, no en aquests, que han de donar veu a la població del carrer. Aquest fet, que sabem que s’ha repetit ja anteriorment, ens denota cert menysteniment cap als tècnics d’àrea, que són els qui saben les necessitats reals del seu departament, i que en una primera proposta de pressupost, segurament l’hi havien inclòs, però que l’equip de govern no deuria creure convenient incloure-la al pressupost final, els seus motius tindran...

Tampoc trobem normal incloure-hi algunes propostes d´arranjament de la via pública que haurien de ser actuacions per defecte de l’Ajuntament, com per exemple, la millora de la zona d’autocaravanes o l’adaptació d’un pas de vianants; ja que això hauria d´anar als pressupostos municipals i és tasca de l´equip de govern vetllar pel manteniment de la nostra ciutat.

Tampoc acabem d´entendre com és que s´accepta a votació la construcció d´uns urinaris públics al centre històric quan el nostre grup municipal va presentar, el febrer de 2017, una moció sol·licitant-ne la seva instal·lació i aquesta va ser aprovada i està inclosa al pressupost corrent municipal. Si ara és una proposta participativa, què vol dir, que ens l’estalviarem del pressupost municipal?

Tot això, segurament sigui legal i puguin fer-ho, però demostren una clara tendència de menystenir a la població, en especial, a totes aquelles persones que sí fan propostes amb l’interès de millorar l’espai i be comú.

No ens enganyin, la partida de 100.000 euros, a poc a poc, va minvant de forma subtil davant el propi interès de l’equip de govern. Els sona allò de cornuts i pagar el beure? Aquest procés, doncs, és millorable.

Xavier Munt i Santacruz. Regidor d’ERC a l’Ajuntament de la Seu